189. Rocznica Śmierci Generała Franciszka Żymirskiego

189. Rocznica Śmierci Generała Franciszka Żymirskiego, fot: klembow.pl

Zgodnie z testamentem Generała Franciszka Żymirskiego, fundatora klembowskiego kościoła, 23 lutego odbyły się obchody rocznicy jego śmierci.

Przed rozpoczęciem uroczystej Mszy Świętej nastąpiło złożenie kwiatów, w asyście wojskowej, pod tablicą epitafijną Generała. Oprawą muzyczną Mszy Świętej zajął się Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Po mszy mieszkańcy mogli wysłuchać koncertu, podczas którego zespół wykonał pieśni patriotyczne.

Tradycyjnie już, na mieszkańców czekał Jarmark Produktów Lokalnych „Smaki Ziemi Klembowskiej”, na którym wystawcy sprzedawali lokalne produkty takie jak sery, miody, wędliny, ciasta i pierogi. Sołectwo Pieńki częstowało darmową grochówką przygotowaną przez Sołtysa Huberta Kamińskiego.

189. Rocznica Śmierci Generała Franciszka Żymirskiego, fot: klembow.pl