26 szkół ze sprzętem komputerowym od Samorządu Mazowsza

26 szkół ze sprzętem komputerowym od Samorządu Mazowsza, fot: mazovia.pl

Ponad 3 tys. laptopów, 2,8 tys. tabletów i przeszło 3 tys. drukarek laserowych pojawi się niebawem w 236 szkołach na Mazowszu. To efekt unijnego projektu realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 35 mln zł, z czego 28 mln zł stanowi wsparcie z UE. Sprzęt trafi także do 26 szkół z subregionu warszawskiego wschodniego.

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik inicjatywa powstała z myślą o uczniach i nauczycielach, którym przyszło zmierzyć się z nauczaniem w dobie COVID-19. – To nie jest łatwy czas dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci, które musiały całkowicie przearanżować swoje dotychczasowe życie i dopasować się do nowej szkolnej rzeczywistości. Nauczanie zdalne nie należy do najłatwiejszych, ale to jedyny obecnie sposób na to, żeby na bieżąco zdobywać i poszerzać wiedzę oraz mieć kontakt z rówieśnikami i kadrą pedagogiczną. Mamy jednak świadomość, że nadal nie wszyscy są na taką formę nauki przygotowani. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć samorządy, a tym samym placówki edukacyjne w zakupie nowoczesnego sprzętu, który z pewnością ułatwi pracę zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

W sumie do grudnia br. do pracowni szkolnych trafi: 1888 zestawów komputerowych, 3068 laptopów, 2832 tablety, 3068 drukarek laserowych i 236 urządzeń wielofunkcyjnych. Dostawą zajmie się konsorcjum firm: Suntar Sp. z o.o., Meran Point Sp. z o.o. Sp. K. oraz Maxto ITS Sp. z o.o. Sp. K., z którym samorząd województwa mazowieckiego podpisał umowę. Ponadto w ramach projektu samorząd Mazowsza zorganizuje szkolenia dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej przy użyciu zakupionego sprzętu i oprogramowania oraz zdalne instruktarze dotyczące ich użytkowania. Dodatkowe wsparcie otrzymają także uczniowie (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami), którzy nie posiadają warunków technicznych do uczestniczenia w zdalnych zajęciach lekcyjnych. Będzie ono polegało na wyposażeniu ich w urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz zapewnieniu im dostępu do Internetu.

W projekcie bierze udział 236 szkół prowadzonych przez 215 mazowieckich samorządów – miejskich, gminnych i powiatowych. Wsparcie otrzyma także 26 placówek edukacyjnych z subregionu warszawskiego wschodniego. Do każdej z nich trafi zestaw składający się z: 8 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek laserowych oraz jednego urządzenia wielofunkcyjnego. W sumie to 1222 sztuki sprzętu komputerowego.

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 35 mln zł, z czego 28 mln zł to środki z UE, ponad 5,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z budżetu państwa.

Radny województwa mazowieckiego, przewodniczący komisji edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego Krzysztof Skolimowski zauważa, że tego typu inwestycje to kosztowny wydatek dla wielu lokalnych samorządów, na które bez pomocy z zewnątrz nie mogłyby sobie pozwolić. – Samorząd województwa mazowieckiego zawsze wspiera gminy i powiaty naszego regionu w realizacji różnych zadań. Nie mogło nas zatem zabraknąć w obecnym, trudnym czasie pandemii. Skierowaliśmy także naszą pomoc do mazowieckich szkół, aby mogły one w czasie zawieszenia edukacji stacjonarnej uczyć zdalnie nasze dzieci i młodzież. 

W subregionie warszawskim wschodnim sprzęt komputerowy otrzymają:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Żakowie
 • Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej
 • Zespół Szkolny w Cegłowie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej / Szkoła Podstawowa im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem
 • Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Legionów Polskich 1914 -1918
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach
 • Zespół Szkół w Latowiczu
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Okuniewie
 • Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce
 • Szkoła Podstawowa im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Karczewie
 • Szkoła Podstawowa im. por. Stanisława Lecha w Poświętnem
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie
 • Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie
 • Zespół Szkolny Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Stanisławowie
 • Szkoła Podstawowa im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie
 • Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Sobieniach – Jeziorach
 • Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Kałuszynie
 • Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Rudzie