3 lata pracy zarządu i Rady Powiatu Wołomińskiego

3 lata pracy zarządu i Rady Powiatu Wołomińskiego

3 lata temu (22 listopada 2018 r.) Rada Powiatu Wołomińskiego powierzyła pełnienie funkcji Starosty, Adamowi Lubiakowi. Był to pierwszy w historii Powiatu Wołomińskiego wybór, osoby spoza lokalnego samorządu, niebędącej radnym. Tym samym starostą został nominat partii politycznej posiadającej w Radzie Powiatu, zdecydowaną większość.

Wspólnie z nowo wybranym Zarządem pełni tę funkcję do dziś i ma się z tym dobrze. Równie pozytywnie, oceniają działania starosty mieszkańcy, widząc szeroko zakrojone inwestycje, a to staje się głównym wyznacznikiem.

W rocznicę nominacji
Wydaje się, że jest to czas wielomilionowych dla powiatu inwestycji, (ponad 219 mln zł pozyskanych dotacji), realizacji zadań, których jak dotąd nie udało się zrealizować poprzednikom (choćby budowa szpitala). Nie ma, co kryć, że wielce pomocną w realizacji inwestycyjnych planów starosty Lubiaka, jest przychylne oko partii rządzącej, (choć On sam, nie jest jej członkiem), ale to stało się gwarantem niespotykanego dotąd rozwoju powiatu wołomińskiego czy pozyskanych dotacji.

Wystarczy wspomnieć, że w latach 2018-2021 budżet powiatu powiększył się z 222 mln zł do prawie 360 mln zł. Dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki zewnętrzne (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Dróg Samorządowych i rezerwy celowej budżetu państwa) udało się pozyskać ponad 200 milionów złotych.

W trzyletnim okresie pracy, władze powiatu dokonały kilku zmian personalnych: wicestarostą Roberta Szydlika zastąpił Piotr Borczyński, na miejsce przewodniczącego Rady Powiatu Roberta Perkowskiego wybrano Adam Pietrzaka. Od początku kadencji w Zarządzie powiatu zasiadają: Izabella Dziewiątkowska, Paweł Dąbrowski i Grzegorz Siwek.