580 tys. zł dofinansowania na wsparcie uczniów z Kobyłki

Szkoła, klasa, lekcja, fot: fotolia.com/Kzenon

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych, a także rozszerzenie oferty w trzech szkołach podstawowych w Kobyłce to cele projektu, który decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymał ponad 580 tys. zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Dzięki środkom unijnym, możliwe będzie wsparcie 435 uczniów uczęszczających do szkół w Kobyłce. Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Zofii Nałkowskiej, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Bohaterów Bitwy Ossowskiej oraz w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły.

Wnioskodawca zaplanował działania, które rozwiną u uczniów kompetencje kluczowe. Najważniejsze z nich to umiejętność posługiwania się językiem obcym, umiejętności matematyczno-przyrodnicze, kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole.

Uczniowie będą uczyć się nowych technologii oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dodatkowo, wprowadzone zostanie nauczanie metodą eksperymentu. Aby zainspirować dzieci do nauki, nauczyciele będą wykorzystywać technikę druku 3D. Na zajęciach będą odkrywać świat trójwymiarowy poprzez filmy animowane, prezentacje, wydruki na drukarce 3D, a także będą poznawać oprogramowanie.

Projekt zakłada także wykorzystanie technologii w matematyce, chemii oraz przyrodzie. Uczniowie poznają elementy robotyki, które będą mogli wykorzystać w późniejszej edukacji.

Dla dzieci mających problemy w nauce, przewidziane zostały zajęcia wyrównawcze. Tradycyjne nauczanie zastąpione zostanie podejściem innowacyjnym, kreatywnym.

Dzięki unijnemu wsparciu, szkolne pracownie zostaną doposażone w laptopy i będzie możliwość stworzenia pracowni mobilnej Druku3D.

Całkowita wartość projektu: 630 610,61 zł
Kwota dofinansowania: 583 850,93 zł

źródło: kobylka.pl