6,5 mln złotych na budowę żłobka w Markach

6,5 mln złotych na budowę żłobka w Markach, fot. marki.pl

Marki to miasto ludzi młodych. Według GUS, jest na trzecim miejscu w Polsce, jeśli chodzi o wiek mieszkańców (35,8). Minimalnie wyprzedzają Marki tylko dolnośląskie Siechnice (34,6) oraz sąsiad – Ząbki (35,6). To, że jest młodym miastem, znajduje odzwierciedlenie również w innej liczbie. Na edukację oraz wychowanie przedszkolne dzieci i młodzieży przeznacza co roku gigantyczne pieniądze. W tym roku koszty edukacji wyniosą 125 mln zł. Szukamy więc dofinansowań do kolejnych inwestycji – informuje Jacek Orych burmistrz Marek.

W Markach brakuje samorządowej placówki opieki nad dziećmi w wieku 0-3. Pomysł stworzenia miejskiego żłobka zrodził się kilka lat temu, miasto zaczęło szykować dokumentację. Niestety jak zwykle przeszkodą do jego realizacji stały się pieniądze.

Najpierw musieliśmy rozbudować bazę szkolną i przedszkolną (w przeciwieństwie do żłobka – zapewnienie w nich miejsc dla wszystkich dzieci od 3 roku życia jest obowiązkiem samorządu). Tak powstało MCER, tak powiększyliśmy i wyremontowaliśmy SP1 oraz SP2, tak postawiliśmy dwa budynki przedszkolne. I TO NIE JEST NASZE OSTATNIE SŁOWO – dodaje Jacek Orych.

Okazję do kontynuacji inwestycji może dać program MALUCH+, którego celem jest rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Pod koniec lutego miasto informowało o złożonym wniosku w programie „MALUCH+” 2022-2029 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Z informacji, jaka ukazała się na stronie MRiPS wynika, że wniosek został oceniony pozytywnie i miasto Marki otrzymało wsparcie w kwocie 6,5 mln na utworzenie 160 miejsc opieki nad dziećmi w wieku 0-3 lat.

– Przyznane środki finansowe zgodnie z założeniami będziemy mogli przeznaczyć m.in. na budowę żłobka. Dodatkowo ta edycja programu MALUCH+ zakłada, że inwestycja będzie mogła być realizowana do trzech lat, a przez kolejne trzy będzie zapewnione finansowanie nowych miejsc żłobkowych z funduszy europejskich. Inwestycję zamierzamy zlokalizować na terenie przedszkola miejskiego nr 2 przy ul. Dużej – nadmienia burmistrz Orych.

Dzięki tej inicjatywie zwiększy się aktywizacja zawodowa rodziców, którzy mogą szybciej wrócić na rynek pracy i zatroszczyć się o rozwój zawodowy.