750 000 złotych dofinansowania na cyberbezpieczeństwo

750 000 złotych dofinansowania na cyberbezpieczeństwo

W ramach konkursu grantowego Miasto Zielonka zdobyło ponad 750 000 złotych na działania podnoszące bezpieczeństwo cyfrowe miejskich jednostek i szkół.

– W ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, pozyskaliśmy 756 500 złotych, które wykorzystamy na wzmocnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych miejskich jednostek. Złoży się na to wiele róznych działań – od zakupu programów informatycznych, przez nowoczesne systemy zabezpieczające, po wymianę sprzętu – informuje Urząd Miasta Zielonka.

Całkowita wartość projektu to 850 000 złotych, a wkład własny z budżetu miasta wyniesie 93 500 czyli około 11% wartości całego zadania.

Z nowych rozwiązań i usprawnień systemów skorzystają oprócz Urzędu Miasta, również wszystkie cztery Szkoły Podstawowe oraz Centrum Usług Wspólnych w Zielonce.

– Staramy się wykorzystywać każdą okazję do pozyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych. Każde przyznane dofinansowanie jest efektem wspólnej pracy i dobrze przygotowanych projektów. Pozwala nam to na sprawny rozwój miasta – od infrastruktury drogowej, po projekty społeczne i kulturalne – czytamy na stronie Urzędu Miasta Zielonka.