Akcja „Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny” w Dąbrówce

Akcja "Jesteś widoczny - jesteś bezpieczny" w Dąbrówce, fot: policja.pl

W ubiegłym tygodniu w Szkole Podstawowej w Dąbrówce, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie wspólnie z dyrekcją szkoły zorganizowali dla uczniów tej szkoły imprezę w ramach kampanii „ Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Radzyminie, ratownicy medyczni z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Warszawie, oraz Z-ca Wójta Gminy Dąbrówka zostali serdecznie przywitani przez grono pedagogiczne i uczniów szkoły, którzy już na początku imprezy zostali wyposażeni w specjalne zestawy odblaskowe.

Głównym celem imprezy była promocja bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie szkoły uczestniczyli przez cały dzień w trzech panelach zajęć związanych z bezpieczeństwem które prowadzili: panel pierwszy pracownicy WORD w Warszawie, realizując zadania na specjalnie przygotowanym torze rowerowym, panel drugi realizowany przez podinsp. Wiolettę Zychnowska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz dzielnicową z Dąbrówki asp. szt. Sylwię Borzymek, podczas którego dzieci i młodzież oglądały film „tak chcę być bezpieczny” oraz zgłębiały wiedzę w zakresie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, starsi uczniowie mogli dodatkowo zapoznać się z zagrożeniami jakie niesie za sobą zażywanie „dopalaczy” oraz zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Akcja „Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny” w Dąbrówce, fot: policja.pl

Panel trzeci to zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane przez ratowników medycznych, którzy omawiali zasady udzielania pierwszej pomocy na fantomie do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

To kolejna już impreza w powiecie wołomińskim w której czynnie uczestniczą funkcjonariusze wołomińskiej Komendy, a która ma calu promowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Poprzednie spotkanie z dziećmi i młodzieżą w ramach kampanii „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” miały miejsce w ubiegłym roku w szkołach w Czarnej, Kobyłce, Zielonce i Międzylesiu i Poświętnem.