Autostradowa Obwodnica Warszawy – dobre wiadomości dla Klembowa

1314
Ważne pismo z GDDKiA w sprawie Autostradowej Obwodnicy Warszawy źródło: klembow.pl

6 października wpłynęło do Urzędu Gminy w Klembowie pismo Pana Tomasza Żuchowskiego, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, z aktualnymi informacjami w sprawie Autostradowej Obwodnicy Warszawy.

Wiadomość dla Gminy Klembów jest taka, że aktualnie nie ma decyzji o procedowaniu wariantu „czerwonego” na północnej i wschodniej części odcinka przyszłej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (czyli tego przebiegającego przez teren Gminy Klembów).

GDDKiA zamierza przeanalizować ponownie istniejące korytarze i uwarunkowania sieciowe, uzupełnić o aktualne dane, szukając racjonalnych rozwiązań akceptowalnych zarówno pod kątem ruchowym, komunikacyjnym, społecznym jak i środowiskowym. Oznacza to, że będą poszukiwane nowe korytarze drogowe, które na tym wstępnym etapie budowy nowej obwodnicy w tej części aglomeracji warszawskiej będą akceptowalne społecznie oraz zasadne ruchowo i ekonomicznie.

Komentarze