Blisko 2,3 mln zł z budżetu Mazowsza na 35 projektów związanych z czystym powietrzem

Blisko 2,3 mln zł z budżetu Mazowsza na 35 projektów związanych z czystym powietrzem

Walka o jakość powietrza na Mazowszu trwa. Aktywnie włączają się w nią mazowieckie samorządy. Pomagają władze regionu. Radni województwa mazowieckiego zdecydowali o wsparciu 178 projektów związanych z poprawą jakości powietrza w województwie. Ich wartość dofinansowania to ponad 9 mln zł.

W powiatach legionowskim, mińskim, otwockim i wołomińskim wsparcie samorządu województwa pomoże w realizacji aż 35 inwestycji. Łączna wartość dofinasowania z budżetu Mazowsza to ponad 2,82 mln zł.

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji.

Z problemem zanieczyszczenia powietrza mieszkańcy Warszawy i tzw. obwarzanka warszawskiego borykają się od lat. Z pomocą lokalnym samorządom przychodzą władze regionu, jak tłumaczy wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – Zdajemy sobie sprawę, że wielu z tych ekologicznych inwestycji nie udałoby się zrealizować, gdyby nie pomoc z budżetu województwa. Właśnie po to stworzyliśmy „Mazowsze dla czystego powietrza”. Buduje, że samorządowcy tak chętnie i co najważniejsze skutecznie sięgają po pieniądze z tego programu. W sumie w ciągu czterech edycji przeznaczyliśmy na ten program wsparcia ponad 50 mln zł. – dodaje.

Na warszawskim Targówku powstaną antysmogowe murale, Grodzisk Mazowiecki kupi smogbus, a Stanisławów zbuduje stację ładowania pojazdów elektrycznych – różnorodność proekologicznych inwestycji, które w tym roku mogą liczyć na pomoc władz regionu, jest ogromna. Zauważa to marszałek Adam Struzik. – Duże zróżnicowanie projektów pokazuje, że samorządy odpowiedzialnie podchodzą do kwestii związanych z jakością powietrza. Nie są to przypadkowe przedsięwzięcia. Samorządy monitorują, co jest ich mieszkańcom w danym czasie potrzebne i aplikują do nas o wsparcie na tego typu działania.

Obok projektów inwestycyjnych mazowieckie samorządy stawiają na edukację ekologiczną. Wśród tegorocznych działań ze wsparciem z budżetu Mazowsza znalazły się m.in. ekopikniki w Serocku czy Klembowie oraz akcje informacyjno-edukacyjne w Łochowie, Dąbrowce czy Kampinosie.

Samorządowcy chcą też kontrolować przestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej. Aż 36 samorządów może liczyć na wsparcie Mazowsza w tym zakresie. Wśród nich są m.in. beneficjenci z Kołbieli, Brochowa czy Ostrowi Mazowieckiej.

Samorządy z regionu warszawskiego wschodniego były najaktywniejsze w walce o dofinansowanie proekologicznych inwestycji.

Do tej pory radni województwa mazowieckiego w ramach autorskiego samorządowego programu wsparcia „Mazowsze dla czystego powietrza” na pomoc lokalnym samorządom w realizacji 576 proekologicznych inwestycji przeznaczyli aż 42,5 mln zł.

W subregionie warszawskim wschodnim wsparcie trafi na:

– organizację 3 pikników ekologicznych w 2022 r. na terenie miasta i gminy Serock – 20 000,00 zł;
– kontrole przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Sobienie-Jeziory – 14 668,00 zł;
– Ekoefekt – cykl spotkań z doradcą energetycznym w gminie Wiązowna – 8 622,00 zł;
– kontrole przestrzegania uchwały antysmogowej w gminie Dębe Wielkie – 5 300,00 zł;
– zakup usługi mycia na mokro na terenie miasta Otwocka – 150 000,00 zł;
– kontrole spalania przy użyciu specjalistycznego bezzałogowego statku (drona) badającego skład dymu z kominów na terenie gminy Jabłonna – 14 804,00 zł;
– kontrole antysmogowe na terenie gminy Osieck – 7 810,00 zł;
– zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza przeznaczonych do wykorzystania w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w gminie Wołomin – 93 773,00 zł;
– przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Celestynów – 41 512,00 zł;
– czyszczenie ulic w mieście Kobyłka w 2022 r. – 95 000,00 zł;
– zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza dla publicznych: żłobka, przedszkoli i szkół podstawowych w mieście Zielonka – 52 800,00 zł;
– „Dbajmy o przestrzeń miejską” – zakup zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro w Józefowie – 200 000,00 zł;
– kontrole przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Kołbiel – 14 668,00 zł;
– zakup urządzenia do czyszczenia ulic w Mińsku Mazowieckim – 200 000,00 zł;
– przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej na terenie gminy Dąbrówka – 3 750,00 zł;
– stację ładowania pojazdów elektrycznych przy ponadlokalnym węźle komunikacyjnym w Legionowie – 199 253,00 zł;
– kontrole przestrzegania przepisów uchwały anstysmogowej w gminie Karczew – 10 000,00 zł;
– stację ładowania pojazdów elektrycznych w gminie Jadów – 68 000,00 zł;
– zakup mobilnego laboratorium jako narzędzia do zapewnienia kontroli przepisów uchwały antysmogowej w gminie Halinów – 200 000,00 zł;
– zakup narzędzi służących do kontroli palenisk domowych na terenie gminy miasto Marki – 1 910,00 zł;
– Twój piec – nasze powietrze 2 dla gminy Wieliszew – 69 666,00 zł;
– opracowanie dokumentacji technicznej przyłączenia budynków będących w zasobie własnym gminy do sieci gazowej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy Radzymin – 18 142,00 zł;
– budowę ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Kompleksu Rekreacyjno- Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa w Nieporęcie – 36 980,00 zł;
– piknik edukacyjno-informacyjny w gminie Klembów – 16 100,00 zł;
– budowę ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych w gminie Stanisławów – 175 000,00 zł;
– opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację dwóch kotłowni w Kałuszynie przy ul. Polnej i ul. Zamojskiej obejmującej wymianę kotłów węglowych na gazowe i podłączenie budynków do sieci gazowej – 61 500,00 zł;
– przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych w gminie Wołomin – 83 299,00 zł;
– opracowanie analiz potrzebnych do zrealizowania inwestycji służących ograniczaniu niskiej emisji na terenie miasta Otwocka – 200 000,00 zł;
– zakup narzędzi i usług niezbędnych do kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla gminy Radzymin – 14 812,00 zł;
– zakup, montaż i uruchomienie ogólnodostępnej stacjonarnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Mińsku Mazowieckim – 90 000,00 zł;
– opracowanie bazy gospodarstw domowych w mieście Kobyłka zagrożonych ubóstwem energetycznym – 24 500,00 zł;
– przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie gminy Kołbiel – 4 920,00 zł;
– szkolenie pracowników gminy z zakresu poboru próbek popiołu z palenisk domowych dla gminy Wieliszew – 1 800,00 zł;
– dwustronne mechaniczne oczyszczanie przykrawężnikowe z wykorzystaniem zraszania wodą w gminie miejskiej Legionowo – 74 749,00 zł;
– opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Jabłonna – 9 250,00 zł.