Budowa miejsca spotkań i rekreacji na os. Długa w Tłuszczu

Miejscae spotkań i rekreacji na os. Długa w Tłuszczu, fot: tluszcz.pl

Na osiedlu Długa w Tłuszczu dobiegła końca budowa miejsca spotkań i rekreacji.

W ramach prac została rozebrana istniejąca nawierzchnia oraz usunięte nieczynne słupy energetyczne. Utwardzono nową nawierzchnię, na której powstał chodnik dla pieszych. Wykonano nasadzenia drzew ozdobnych oraz krzewów, a także montaż słupów oświetleniowych solarnych zasilanych światłem naturalnym.

Koszt realizacji wynosi 475 tys. zł. Na zadanie udało się pozyskać dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 190 tys. zł.