Budżet Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok uchwalony!

Ulica Kościuszki w Markach, fot: marki.pl

Na sesji w dniu 19 grudnia Rada Powiatu Wołomińskiego uchwaliła budżet powiatu na 2018 r. Projekt uchwały budżetowej przedstawiła radnym skarbnik powiatu Jadwiga Tomasiewicz.

Następnie, radni zapoznali się z pozytywną opinią nt. budżetu wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz opinią Komisji Finansowej. W głosowaniu uchwalę poparło 20 radnych, nikt nie był przeciwny, a 7 radnych wstrzymało się od głosu. Budżet Powiatu Wołomińskiego na 2018 r. został przyjęty w wysokości: dochody – 192.203.542 zł, wydatki – 206.362.498 zł. Na wydatki majątkowe (inwestycyjne) zaplanowano w przyszłorocznym budżecie kwotę aż 39.096.141 zł.

Starosta Kazimierz Rakowski w imieniu Zarządu Powiatu podziękował radnym za przyjęcie budżetu. Starosta podkreślił, że Zarząd pracując nad budżetem, każdego roku stara się budować go w taki sposób, żeby zapewnić zrównoważony rozwój powiatu. – Staramy się budować taki budżet, żeby rozwijać powiat wołomiński, żeby wszyscy mieszkańcy byli zadowoleni z naszej pracy. Starosta dodał jeszcze: – Ten budżet tak dobrze przyjęty przez radę to wielka zasługa Pani skarbnik, której serdecznie dziękuję za pracę przy tworzeniu budżetu. 
Na tej samej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030.
O planowanych inwestycjach Powiatu Wołomińskiego w Markach mówi Arkadiusz Werelich, radny Powiatu Wołomińskiego:
źródło: Starostwo Powiatowe w Wołominie