Burmistrz Zielonki z absolutorium za 2021 rok

Burmistrz Zielonki z absolutorium za 2021 rok, fot. zielonka.pl

Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta Zielonka Kamil Michał Iwandowski burmistrz Zielonki otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Radni, po zapoznaniu się z pozytywną opinią organu nadzorującego, tj. Regionalnej Izby Obrachunkowej i ze sprawozdaniami Burmistrza i Skarbnik Miasta Zielonka Moniki Sopińskiej wyrazili swoje zdanie.

Za przyjęciem uchwały udzielającej Burmistrzowi wotum zaufania opowiedziało się 14 radnych, zaś 1 osoba wstrzymała się od głosu. Z kolei w przypadku uchwały o udzielenie absolutorium głosów za było 15.