Ćwiczenia oraz pokaz działań ratowniczych na trenie poligonu WITU

Foto: gov.pl/web/kppsp-wolomin

Ćwiczenia oraz pokaz działań ratowniczych z zakresu „BEZPIECZEŃSTWO I TECHNIKA W SŁUŻBIE PGNiG S.A” na trenie poligonu WITU.

W dniach 21 i 22 września odbyły się ćwiczenia oraz pokaz związane z prezentacją kompetencji PGNiG S.A w zabezpieczeniu nowych obszarów wykorzystujących wodór jako paliwo oraz bezpiecznego użytkowania stacji SR LNG.

Celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie oceny ryzyka dla prac wykonywanych na gazociągach przesyłających mieszaninę wodorowo-metanową oraz scenariusza jaki może wystąpić w związku z awarią lub działaniem osób trzecich podczas użytkowania instalacji LNG w skutek którego może wystąpić zagrożenie związane z rozlewem LNG i jego pożarem. Elementem ćwiczeń było również przekazanie podstawowej wiedzy na temat zwalczania zagrożeń związanych z rozlewem LNG oraz pożarem mieszaniny metanowo wodorowej, a także wypracowanie zasad współpracy przedsiębiorcy i służb PSP w tym opracowanie taktyki działań ratowniczych w trakcie wystąpienia w/w zagrożeń. Ponadto po ćwiczeniach opracowane zostaną informacje na temat minimalnych kompetencji dla personelu wykonującego pracę przy gazociągach wodorowo-metanowych.