Czwarty parking „P+R” w gminie Radzymin

602
Czwarty parking "P+R" w gminie Radzymin, fot: radzymin.pl

Gmina Radzymin zakończyła budowę parkingu „P+R” przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej. Wartość inwestycji wyniosła ponad 2 mln zł, z czego prawie 80% stanowią środki zewnętrzne pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Parking za Kolegiatą Radzymińską został oświetlony i odwodniony, posiada toaletę i zatokę autobusową. Kierowcy mają do dyspozycji 66 bezpłatnych miejsc parkingowych, z czego 4 przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych. Z myślą o nich chodniki przylegające do parkingów zostały dostosowane do potrzeb osób na wózkach. Na obszarze parkingu znajdują się także zadaszone stojaki na rowery (dla 50 rowerów).

Parking przy ul. POW w Radzyminie jest czwartą tego typu inwestycją na terenie gminy. Poprzednie znajdują się przy alei Jana Pawła II przed halą ROKIS, przy ulicy Wyszyńskiego w Radzyminie oraz przy ulicy Żeromskiego w Słupnie. Koszt budowy tych trzech parkingów wyniósł ok. 1 mln zł, z czego 800 tys. samorząd pozyskał ze środków zewnętrznych w ramach programu ZIT WOF – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Terytorialnego.

Czwarty parking „P+R” w gminie Radzymin, fot: radzymin.pl

Gmina Radzymin ma zaplanowane jeszcze dwie inwestycje typu „P+R”. Pierwsza powstanie na terenie PKP Radzymin przy ul. Wiejskiej, a kolejna wzdłuż jezdni dawnej obwodnicy Radzymina – na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 do ulicy Słowackiego.

Na parkingu, który powstanie przy PKP zaplanowano (w dwóch etapach) budowę ok. 170 miejsc dla samochodów osobowych, w tym 5 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz 104 miejsca parkingowe dla rowerów. Koszt inwestycji wyniesie ok. 1,7 mln zł, z czego 1,2 mln zł stanowi pozyskane dofinansowanie zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Parking przy ul. Słowackiego będzie dysponował 163 miejscami parkingowymi dla aut, w tym 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych i 104 dla rowerów. Na budowę tego parkingu również gmina otrzymała dofinansowanie z RPOWM na lata 2014-2020.

Komentarze