Decyzja środowiskowa dla S17 na odcinku Ząbki-Zakręt

Droga ekspresowa, fot: fotolia.com

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał decyzję środowiskową dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Ząbki do węzła Zakręt. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Kolejnym etapem będzie przygotowanie materiałów i ogłoszenie przetargu na wykonanie koncepcji programowej. Będzie ona uszczegółowieniem technicznym zapisów wskazanych w decyzji środowiskowej, takich jak np. zajętość terenu pod przyszłą drogę ekspresową. Wykonane zostaną również szczegółowe badania warunków geologicznych.

Planowany harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji:

– I kwartał 2019 r. ogłoszenie przetargu na wykonanie koncepcji programowej
– I kwartał 2021 r. ogłoszenie przetargu na wybór Wykonawcy w systemie „projektuj i buduj”
– IV kwartał 2021 r. podpisanie umowy z Wykonawcą na projekt i budowę drogi
– 2023-2025 realizacja robót budowlanych

W ramach inwestycji planowana jest budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 10,2 km, z trzema pasami ruchu w każdym kierunku. Przebiegać ona będzie przez Zielonkę, Warszawę (dzielnice Rembertów i Wesoł​a) oraz Sulejówek. Ponadto przewidziane do realizacji są dwa węzły: Rembertów (na przecięciu z ul. Okuniewską w ciągu DW 637) oraz Poligon na połączeniu z ul. gen. A. Chruściela „Montera” przeznaczony tylko dla potrzeb wojska.

Decyzja środowiskowa dla S17 na odcinku Ząbki-Zakręt

Wybudowane zostaną m.in. drogi dojazdowe i obsługujące tereny przyległe, obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowie podlegać będą skrzyżowania, w tym z liniami kolejowymi oraz usunięte zostaną kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną.

Szacowana wartość inwestycji (dokumentacja, wykupy gruntów, realizacja) to ok. 1,2 mld zł.

źródło: GDDKiA