Diagnoza społeczności w gminie Wołomin

W ramach Programu Lokalne Partnerstwa Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, przeprowadzono diagnozę społeczności w gminie Wołomin.

Celem badania było poznanie potrzeb mieszkańców i mieszkanek Wołomina w zakresie oferty kulturalnej, edukacyjnej i sportowej. Dodatkowo badanie miało na celu zmapowanie atutów i szans stojących przed Gminą Wołomin, być drogowskazem do dalszych działań na rzecz społeczności lokalnej.
Dzięki przeprowadzonej diagnozie i poznaniu różnych preferowanych form, kanałów dostępu do informacji o wydarzeniach w Gminie Wołomin, wszelkie podejmowane działania będą miały szansę dotrzeć do szerokiego grona potencjalnych odbiorców.

W ramach diagnozy przeprowadzono 8 wywiadów eksperckich z osobami które pracują w obszarze kultury lub tworzą ofertę kulturalną Gminy Wołomin, dwa warsztaty z mieszkańcami a także ankietę on – line.

Komentarze