Dodatkowe środki dla Wołomina

Dodatkowe środki dla Wołomina

Ponad 320 tys. zł z budżetu województwa mazowieckiego zasili kolejne działania realizowane w gminie Wołomin.

Środki zostaną przeznaczone na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, modernizację strażnicy w Ossowie, przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej oraz projekty skierowane do najstarszej grupy mieszkańców.

Powody do zadowolenia mają również działkowcy, dla których pozyskano ponad 9,5 tys. zł na remont mostka komunikacyjnego przy Ogrodach Działkowych Uroczysko.