Dodatkowy zastrzyk dla Wodociągu Mareckiego

Wodociąg Marecki, fot: marki.pl

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej płyną dobre wieści – informuje Wodociąg Marecki (WM).

Dzieje się tak za sprawą zwiększenia dotacji w ramach trzeciego etapu unijnego projektu. Przypomnijmy, że w marcu 2018 r. miejska spółka podpisała w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę, dzięki której uzyskała 19,3 mln zł bezzwrotnego wsparcia. Fundusz Spójności będzie hojniejszy. 25 czerwca Wodociąg Marecki podpisał aneks do umowy.

– Kwota dofinansowania unijnego została zwiększona do ponad 22,1 mln zł. To oznacza, że wsparcie z Funduszu Spójności będzie wyższe o 2,8 mln zł i znacznie ułatwi nam kontynuację realizowanych inwestycji. Jest to szczególnie istotne wobec wzrostu przewidywanego kosztu całości inwestycji do przeszło 42,4 mln zł netto (ponad 58 mln brutto) – podkreśla Kajetan Paweł Specjalski, dyrektor zarządu Wodociągu Mareckiego.

W ramach umowy z NFOŚiGW przedsiębiorstwo realizuje m.in. rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o 14,5 km. Oddało do użytku drugą stację uzdatniania wody, która zaczęła pracować w lutym 2020 roku. Projektuje i zbuduje również zaplecze techniczne dla specjalistycznego samochodu zajmującego się bieżącą eksploatacją sieci kanalizacyjnej.
Wodociąg Marecki już trzykrotnie otrzymywał unijne dofinansowanie. Dzięki pomocy UE, praktycznie od zera zbudował sieć kanalizacji sanitarnej.

– Obecnie łączna wartość wsparcia z UE dla Wodociągu Mareckiego sięga prawie 110 mln zł – podkreśla Anna Zmysłowska, dyrektor ds. inwestycji WM.