Dofinansowanie na modernizację stadionu miejskiego w Tłuszczu

Dofinansowanie na modernizację stadionu miejskiego w Tłuszczu, fot: tluszcz.pl

Decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Gmina Tłuszcz otrzymała 200 000 zł na modernizację stadionu miejskiego.

Jest to bardzo ważne wsparcie, stadion wraz z sąsiadującym z nim obiektem „Orlik 2012” stanowi miejski kompleks sportowo-rekreacyjny, który w wyniku rozwoju Tłuszczańskiego Klubu Sportowego „Bóbr” oraz akademii TOF jest bardzo intensywnie eksploatowany.

Reklama

Budynek i trybuny wymagają modernizacji z uwagi na zmieniające się potrzeby użytkowników oraz poprawę warunków i zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, a także przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które obecnie ze względu na liczne bariery architektoniczne mają do nich ograniczony dostęp.

W ramach prac w budynku zostaną przeprowadzone roboty budowlane, sanitarne i elektryczne, m.in. poszerzone drzwi, wykonana instalacja odgromowa czy dostosowanie podjazdu i balustrady dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego, roboty będą wykonane także na trybunach stadionu – zostaną naprawione balustrady, zdemontowane popsute siedziska trybun i zamontowane nowe, naprawione spękania konstrukcji trybun i wykonane podesty.

Realizacja tego zadania nie byłaby możliwa jedynie ze środków gminnych, a dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego jest duża szansa, że jeśli uda się sprawnie wyłonić wykonawcę, prace rozpoczną się już podczas wakacji.

– Założeniem projektu jest poprawa warunków na stadionie miejskim, który umożliwia masowe uprawienie sportu. Każdego dnia w godzinach popołudniowych oraz podczas weekendu widać, jak licznie i chętnie dzieci, młodzież i dorośli korzystają z tego miejsca. Obecnie do TOF uczęszcza 220 młodych piłkarzy – powiedział Burmistrza Tłuszcza Paweł Bednarczyk.