Dofinansowanie na zakup laptopów dla uczniów

Dofinansowanie na zakup laptopów dla uczniów, fot: tluszcz.pl

Gmina Tłuszcz otrzymała dofinansowanie w kwocie 105 000,00 zł na zakup 40 laptopów w konkursie grantowym „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione laptopy wraz z dostępem do Internetu, które zostaną przekazane do wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuszcz. Następnie sprzęt trafi do uczniów, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym, aby mogli realizować podstawę programową.

Działanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.