Dofinansowanie w wysokości 35 000 zł dla OSP Zawady

Pieniądze, fot. Fotolia

Na początku września zostały podpisane dwie umowy na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach.

Prezes OSP Zawady Kazimierz Wielocha oraz Skarbnik Roman Sulejewski podpisali, w obecności Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Kamili Mokrzyckiej, oraz Pełnomocnika Iwony Sękowskiej, umowy dotacji na realizację zadań.

Pierwsza umowa dotyczy zakupu sprzętu oraz umundurowania do ćwiczeń dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz działań ratowniczo-gaśniczych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach. OSP Zawady otrzyma z WFOŚiGW w Warszawie wsparcie finansowe na zakup sprzętu w wysokości 15.000,00 zł.

Druga umowa to zakup agregatu prądotwórczego do działań ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach. Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie – 20.000,00 zł