Dopłaty do biletów długookresowych dla mieszkańców Kobyłki

Komunikacja miejska, fot: ZTM Warszawa

Rada Miasta Kobyłka jednogłośnie zdecydowała o dopłatach do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego.

Program „Warszawa+” skierowany jest do gmin wchodzących w skład aglomeracji warszawskiej, których mieszkańcy korzystają z komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM w Warszawie.

Dzięki porozumieniu między Miastem Kobyłką a Warszawą, mieszkańcy mają dostęp do zintegrowanej sieci w skład której wchodzą: tramwaje, autobusy, metro, pociągi SKM, linie autobusowe „L”, a także w ramach wspólnego biletu ZTM-KM-WKD pociągi Kolei Mazowieckich oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Dopłaty:

– bilet 30 dniowy imienny obowiązujący w 1 i 2 strefie – dopłata do biletu normalnego 30 zł lub 15 zł przy bilecie ulgowym (ceny tych biletów bez dopłat to 150 zł za bilet normalny i 75 zł za ulgowy)

– bilet 90 dniowy imienny obowiązujący w 1 i 2 strefie – dopłata do biletu normalnego 70 zł lub 35 zł przy bilecie ulgowym (ceny tych biletów bez dopłat to 390 zł za bilet normalny i 195 zł za ulgowy)

– bilet 30 dniowy imienny obowiązujący w 2 strefie – dopłata do biletu normalnego 30 zł lub 15 zł przy bilecie ulgowym (ceny tych biletów bez dopłat to 82 zł za bilet normalny i 41 zł za ulgowy)

– bilet 90 dniowy imienny obowiązujący w 2 strefie – dopłata do biletu normalnego 45 zł lub 22,50 zł przy bilecie ulgowym (ceny tych biletów bez dopłat to 237 zł za bilet normalny i 118,50 zł za ulgowy)

Warunkiem niezbędnym do wydania karty jest zamieszkanie na terenie Miasta Kobyłka oraz rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie a także uregulowanie należności wynikających z podatków i opłat lokalnych na rzecz Miasta Kobyłka oraz wypełnienie obowiązku złożenia deklaracji lub jej aktualizacja o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Planowany koszt dopłaty do biletów wyniesie około 260 000 zł rocznie.

źródło: kobylka.pl