Doświetlanie kolejnych przejść dla pieszych w Zielonce

Doświetlanie kolejnych przejść dla pieszych w Zielonce, fot: zielonka.pl

Dobiegają końca prace związane z doświetleniem siedmiu przejść dla pieszych na ulicach Zielonki.

Zielonka nie ustaje w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w szczególności tych najmniej chronionych. Sukcesywnie doświetla kolejne przejścia, aby piesi byli lepiej widoczni dla kierowców.

Widoczność pieszych na pasach jest poprawiana poprzez instalację tzw. oświetlenia dedykowanego, czyli montażu dodatkowych słupów i opraw oświetleniowych, które są zaprojektowane tak, aby oświetlały przechodzącego przez przejście. Słupy te są niższe od ulicznych latarń stojących przy jezdni, a znajdujące się na nich oprawy kierują światło pod odpowiednim kątem bezpośrednio na zebrę. Oprawy tych latarni są wyposażone w ledowe żarówki, które pozwalają uzyskać jaśniejsze światło przy mniejszym zużyciu prądu.

Zadaniem zostało objętych 7 lokalizacji:
– ul. Chopina (pomiędzy ul. Żwirki i Wigury a ul. Szkolną),
– ul. Kolejowa (przy skrzyżowaniu z ul. Kopernika),
– ul. Kopernika (przy skrzyżowaniu z ul. Staszica),
– ul. Powstańców (przy skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego)
– ul. Mazurska (przy skrzyżowaniu z ul. Orlą),
– ul. Paderewskiego (przy skrzyżowaniu z ul. F. Focha)
– ul. Paderewskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Okrzei)

Miasto Zielonka wydatkowało na ten cel 56 tys. zł.