Drewnica w Ząbkach z dofinansowaniem unijnym

Sygnatariusze umowy z symbolicznym czekiem, fot. Emil Sawicki

W Ząbkach dobiega końca budowa jednego z najnowocześniejszych szpitali psychiatrycznych w kraju, ale i w Europie. To także jedna z największych inwestycji zdrowotnych dofinansowanych z mazowieckiego RPO 2014–2020. Projekt otrzyma ponad 95,8 mln zł, a całkowita jego wartość to aż 137,1 mln zł. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu Elżbieta Lanc oraz prezes zarządu MSW Drewnica Roman Jędrzejczak i członek zarządu Norbert Szczepański.

Nowa placówka powstała w sąsiedztwie istniejącego już szpitala. Obiekt został zaprojektowany tak, aby pacjenci czuli się w nim dobrze i komfortowo. W skład głównego pawilonu wchodzi siedem segmentów, połączonych tzw. strefą wielofunkcyjną, przypominającą ogród zimowy i prowadzącą do miejsc wypoczynku i terapii. W skład szpitala wchodzi m.in. centrum rehabilitacyjne oraz oddziały stacjonarne, w których dostępnych będzie w sumie 300 łóżek. Stworzona została także przestrzeń rekreacyjno-sportowa. Powstały alejki spacerowe, miejsce do gry w tenisa stołowego czy stanowisko do gry w szachy.

W budynkach szpitala trwają obecnie ostatnie prace wykończeniowe. Pierwsi pacjenci będą przyjęci jeszcze w tym roku. Na terenie wokół szpitala zasadzonych zostało już ok. 23 tys. sztuk roślin oraz 137 drzew. Przeprowadzono także pielęgnację dębów przy pawilonie ogrodowym.

To jedno z największych dofinansowań w ochronie zdrowia. Ten projekt to jeden z naszych priorytetów. Dzięki wsparciu unijnemu będziemy mieli na Mazowszu jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Warto zaznaczyć, że obecne budynki, w których leczeni są pacjenci pochodzą z końca XIX w. lub początku XX w. – powiedział wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Pomogą OZE

Nowy szpital w Drewnicy będzie działał w harmonii z naturą. Znaczna cześć energii cieplnej będzie pozyskiwana z odnawialnych źródeł energii. Obok szpitala powstanie instalacja kolektorów słonecznych. Wybudowany zostanie również system pomp ciepła, co pozwoli wykorzystywać w okresie grzewczym energię słoneczną, pobraną i zmagazynowaną w lecie. Zimą z kolei nowoczesny system pozwoli przechowywać zimne powietrze, aby służyło latem do klimatyzowania pomieszczeń. Wszystko dzięki wydajnej technologii STES, systemowi, który pozwala magazynować sezonowe źródła energii. Jest to pilotażowy projekt, pierwszy taki realizowany w Polsce.

Potrzeby są ogromne

Szpitale psychiatryczne od lat borykają się z niedofinansowaniem, również ich stan techniczny nie zawsze odpowiada standardom XXI wieku. Na szczęście coraz więcej się zmienia i to na lepsze. Dzięki dotacjom udało się przeprowadzić prace modernizacyjne w naszych szpitalach psychiatrycznych. Ostatnio do użytku oddawaliśmy odnowione oddziały w szpitalu przy Nowowiejskiej. W przypadku Drewnicy mówimy już o zupełnie innej jakości. Tu budujemy od postaw. Dzięki naszej determinacji pacjenci nie tylko otrzymają fachowa pomoc, ale przede wszystkim będą leczeni w komfortowych warunkach – podkreśla członek zarządu Elzbieta Lanc.

Jak wynika z badań problem zaburzeń psychicznych dotyka w Polsce coraz więcej ludzi. Według danych GUS w 2015 r. w warunkach ambulatoryjnych w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od alkoholu i innych substancji leczyło się w Polsce ponad 1,6 mln osób. Dominowały przede wszystkim zaburzenia nerwicowe oraz nastroju. W sumie stwierdzono je u ponad 47 proc. pacjentów. Co dziewiąty pacjent leczył się z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu, a co czterdziesty z powodu zaburzeń psychicznych, spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych. Aby ci pacjenci mogli być skutecznie leczeni, potrzebne są, m.in. odpowiednio przystosowane miejsca.

źródło: www.mazovia.pl