Dzielnicowi z powiatu wołomińskiego podarowali dzieciom pluszaki

Dzielnicowi z powiatu wołomińskiego podarowali dzieciom pluszaki, fot. policja.pl

Pluszowe misie, które towarzyszyły dzielnicowym podczas wizyt w rodzinach dotkniętych przemocą domową to realizacja projektu pod patronatem Komendy Stołecznej Policji oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Maskotki trafiły do dzieci w celu przywrócenia osobom małoletnim poczucia bezpieczeństwa i przełamywania barier dotyczących chęci mówienia o problemie przemocy w rodzinie.

Dzięki porozumieniu Komendy Stołecznej Policji i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej do dzieci z rodzin objętych procedurą „ Niebieskiej Karty” na terenie powiatu wołomińskiego trafiły pluszaki. W ramach takiego programu dzielnicowi podarowali dzieciom misie, których głównym celem jest funkcja terapeutyczna. Zabawki pozwolą przynajmniej na chwilę zapomnieć o trudnej sytuacji, zniwelować stres osób małoletnich dotkniętych przemocą w rodzinie oraz spowodować chęć mówienia o problemie. Jednocześnie misie dają do zrozumienia opiekunom, że dobro dziecka jest niewątpliwie najważniejsze.

Przemoc w rodzinie jest jednym z najpoważniejszych zjawisk patologicznych. Ofiary przemocy bardzo często boją się sprawców lub wstydzą się i nie chcą mówić o problemach rodzinnych. Przez lata biernie znoszą agresję, znęcanie psychiczne, fizyczne lub ekonomiczne. Ofiarami przemocy są głównie kobiety i dzieci.

Policjanci w ramach swoich czynności rozmawiają z ofiarami, zatrzymują sprawców, kierują osoby potrzebujące do instytucji mogących wspierać dotkniętych przemocą domową. Współpracują również z ośrodkami pomocy społecznej, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, służbą zdrowia, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i organizacjami pozarządowymi.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy fizycznej, psychicznej lub ekonomicznej to zgłoś się do najbliższej jednostki policji.

młodszy aspirant Monika Kaczyńska