Eko-aktywna Dąbrówka

Eko-aktywna Dąbrówka; źródło: dabrowka.net.pl

W ramach zadania pn: „Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych na terenie Gminy Dąbrówka” Urząd Gminy Dąbrówka we współpracy z szkolnymi wychowawcami, przeprowadził dla uczniów klas IV-VIII ekologiczny konkurs.

Eko-aktywna Dąbrówka; źródło: dabrowka.net.pl

Dotyczył on następujących tematów: smogu, jakości powietrza, wpływu niskiej emisji CO2 na człowieka i środowisko. Klasy, w których uczniowie udzielili najwięcej poprawnych odpowiedzi otrzymały nagrody. Eko-gadżety (bidon, śniadaniówka) oraz dla całej klasy pojemnik na zużyte baterie z testem naładowania otrzymały:

  • klasa 8 – Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach,
  • klasa 7b – Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Józefowie,
  • klasa 5 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Guzowatce oraz klasa 8b Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Dąbrówce.
Eko-aktywna Dąbrówka; źródło: dabrowka.net.pl

Nie zapomniano o najmłodszych mieszkańcach gminy. Pracownicy Urzędu w imieniu Wójta Radosława Korzeniewskiego przekazali do przedszkoli maty edukacyjne wraz z grami dotyczącymi ochrony powietrza oraz karty Eko-memo. Materiały te pomogą pedagogom budować świadomość ekologiczną poprzez zabawę.

Eko-aktywna Dąbrówka; źródło: dabrowka.net.pl

Projekt związany jest z zadaniem pn. Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych na terenie Gminy Dąbrówka, które zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”