Galeria Wołomin dołącza do akcji Godzina dla Ziemi WWF 2024

Galeria Wołomin dołącza do akcji Godzina dla Ziemi WWF 2024

23 marca, o godzinie 20:30, w symbolicznym geście solidarności z planetą, indywidualne osoby, firmy i instytucje wygaszą oświetlenie, aby zwrócić uwagę na stan otaczającej nas przyrody, a w tym w szczególności rzek, jako ważnych ekosystemów, które potrzebują wsparcia i właściwego zarządzania. Godzina dla Ziemi WWF to największa inicjatywa ekologiczna na świecie. Galeria Wołomin po raz kolejny włącza się w akcję poprzez wygaszenie części oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz centrum. 

W tym roku tematem przewodnim Godziny dla Ziemi WWF są rzeki, z których aż 98,9% w naszym kraju jest w złym stanie – głównie ze względu na zanieczyszczenia, w tym m.in. problem zasolenia rzek. Jak podkreślają organizatorzy akcji, rzeka to nie tylko woda płynąca w korycie. To cały ekosystem, który wodzie towarzyszy: rośliny i zwierzęta żyjące w nurcie rzeki i w jej dolinie oraz te, które odwiedzają ją w czasie wędrówek czy tarła. To nasze dziedzictwo, które pilnie potrzebuje wsparcia. Im bardziej zdegradowany ludzkim działaniem ekosystem rzeczny, tym mniejsza odporność rzek na różnego rodzaju zanieczyszczenia i katastrofy. Wspierając ochronę rzek, możemy nie tylko ratować bezcenne ekosystemy, ale również chronić ludzi przed takimi skutkami degradacji rzek, jak susze i powodzie.

W ramach akcji WWF, w symbolicznym geście, Galeria Wołomin wygasi podświetlenie zewnętrznej elewacji budynku, logotypy, oświetlenie wokół galerii, a także zmniejszy oświetlenie na pasażu.

Odpowiedzialne zarządzanie zasobami, w tym wodą, to bardzo ważny aspekt naszych działań. Już dziś, jako Galeria Wołomin, stosujemy szereg rozwiązań, które pozwalają ograniczać zużycie wody oraz ponownie ją wykorzystywać. Aby ograniczyć zużycia wody, instalujemy wodooszczędną armaturę, np. perlatory w kranach. Nasze toalety są też wyposażenie w systemy odcinające dopływ wody, gdy nie ma w niej użytkownikówmówi  Beata Ilnicka, Marketing Specialist w Galerii Wołomin. Korzystając z okazji chcemy zachęcić wszystkich odwiedzających nasze centrum do zastanowienia się nad zużyciem energii i wody w swoim domu czy mieszkaniu – dodaje.

Galeria Wołomin odpowiedzialnie podchodzi do zarządzania wodą jako ważnym zasobem. Zapobieganie marnowaniu wody, monitorowanie zużycia, wykrywanie i sygnalizacja nieszczelności to niektóre środki zapobiegawcze w centrum. Regularnie wykonywane są również analizy wody w celu zapewnienia jej odpowiedniej jakości.

W 2023 r. Grupa NEPI Rockcastle, właściciel centrum, zobowiązała się do dalszego rozwiązywania problemów związanych z ryzykiem niedoboru m.in. poprzez ponowne wykorzystanie szarej wody, przechwytywanie wody deszczowej do kształtowania krajobrazu i instalowania automatycznych toalet spłukiwanych i niskotemperaturowe systemy ciepłej wody w toaletach, redukujące jednocześnie zużycie energii.