Gmina Radzymin pozyskała 14 mln złotych na rewitalizację parków

3306
Domek Administratora w Parku Eleonory Czartoryskiej, fot: wikipedia.com

Rekordowa kwota blisko 14 mln złotych unijnego dofinansowania została przyznana Gminie Radzymin na rewitalizację gminnych terenów parkowych. Większość tych środków zostanie przeznaczona na przebudowę Parku księżnej Eleonory Czartoryskiej, nowe oblicze zyskają też parki na pl. T. Kościuszki i pl. Wolności, a także teren dawnego cmentarza ewangelickiego przy ul. Polnej.

Rekordowe dofinansowanie na przebudowę parków Gmina Radzymin pozyskała w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działań „Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / Rozwój zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych”. Dofinansowanie przyznano m.in. na podstawie szczegółowej koncepcji rewitalizacji Parku Czartoryskiej, którą gmina opracowała w 2016 r.

„Park Czartoryskiej w ciągu najbliższych lat stanie się perełką przestrzeni miejskiej Radzymina i przyjaznym miejscem spotkań, rekreacji i wypoczynku” – powiedział Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzymina. „Odnowienie parku leżało na sercu mi i wielu mieszkańcom, którzy zgłaszali w tej sprawie pomysły i projekty, m.in. w budżecie partycypacyjnym. Wykonaliśmy wiele pracy, aby zdobyć środki na kompleksową rewitalizację radzymińskich parków i teraz zamierzamy je dobrze wykorzystać, żeby Radzymin jeszcze szybciej zmieniał się na lepsze. Dodatkową satysfakcją jest to, że pozyskana kwota plasuje nas w czołówce rankingu projektów, które uzyskały dofinansowanie.”

W najbliższych tygodniach ma być podpisana stosowana umowa o dofinansowaniu. Gmina Radzymin przygotowuje obecnie harmonogram projektowania i przebudowy parku Czartoryskiej.

Niezależnie działań w ramach projektu „Zielony Radzymin – rozwój terenów zielonych w centrum miasta” gmina Radzymin prowadzi prace nad remontem domu administratora – zabytkowego budynku w parku Czartoryskiej, który już w przyszłym roku będzie odnowiony i przystosowany do funkcji kulturalno-gastronomicznych. Obecnie trwają finalne uzgodnienia projektu adaptacji z konserwatorem zabytków. Na tą inwestycję gmina Radzymin również pozyskała dofinansowanie unijne w wysokości 700 tys. zł.

Park Czartoryskiej w nowej odsłonie

Park Czartoryskiej jest fragmentem dawnego zespołu pałacowo-parkowego, założonego około 1770 roku przez Eleonorę księżną Czartoryską, zasłużoną dla rozwoju miasta właścicielkę Radzymina z drugiej połowie XVIII w. W 2016 roku gmina Radzymin opracowała szczegółową koncepcję rewitalizacji parku, która była podstawą złożenia wniosku o środki zewnętrzne.

Zgodnie tą koncepcją Park księżnej Eleonory Czartoryskiej zostanie całkowicie odnowiony i na nowo zagospodarowany, aby przywrócić mu właściwości dobrze funkcjonującej przestrzeni wypoczynku, sportu i rekreacji dla mieszkańców i przyjezdnych. Plan zakłada powstanie nowych alejek, przestrzeni rekreacyjnych oraz dodanie zieleni. Do parku zostanie włączona część terenu przedszkola, które w zamian otrzyma nowy, własny plac na tyłach obecnej działki. Na nowo włączonym terenie ma powstać nowoczesny plac zabaw, siłownia zewnętrzna i mini boiska sportowe (m.in. do koszykówki, badmintona i mini golfa). Zbiornik wodny zostanie gruntownie oczyszczony i przebudowany, aby przywrócić mu stan stawu parkowego.

Rewitalizowany obszar parku Czartoryskiej został przez projektantów podzielony na trzy funkcjonalne części, uwzględniające ich dotychczasowe zagospodarowanie:

  • wypoczynkową ze zbiornikiem wodnym i „domkiem administratora” (południowa część parku poniżej ul. Żeligowskiego),
  • sportowo-rekreacyjną z wiatami usługowymi, placem zabaw oraz siłownią pod chmurką (północno-zachodnia część parku, w tym nowo włączony teren),
  • wejściową – przy wejściu do parku od ul. Batorego, z dawną tężnią, fontanną i pergolami wypoczynkowymi.

W parku zostanie odtworzony obwodowy przebieg alejek, które zostaną połączone kładkami nad stawem. Alejki będą stanowić część projektu zieleni, która wzbogaci się o nowe pergole, krzewy i rośliny w donicach. Dużą część kosztów pochłonie odnowienie zbiornika wodnego wraz z umocnieniem brzegów i budową tarasów wypoczynkowych na nabrzeżu naprzeciw domku administratora, które będą mogły służyć jako widownia dla imprez odbywających się na tarasie budynku. W planach jest również rewitalizacja dawnej tężni przy ul. Batorego, która ma służyć jako pijalna wód. Przy ul. Batorego przewiduje się miejsca na stojaki dla rowerów, a przy przedszkolu – dodatkowe miejsca parkingowe. Park zostanie też przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Park Eleonory Czartoryskiej

„Domek administratora” – modernizacja zabytkowego symbolu Parku Czartoryskiej

Odnowienie domku administratora jest odrębnym projektem, na który Gmina Radzymina pozyskała już wcześniej blisko 700 tys. zł. Zabytkowy budynek przejdzie gruntowną modernizację od piwnic po dach. Inwestycję realizuje firma ZKM-ASIS , która prowadzi prace rewitalizacyjne obiektu w formule „zaprojektuj i wybuduj” według własnego projektu budowlanego, będącego w końcowej fazie opracowywania i konsultacji z konserwatorem zabytków.

Przebudowane zostaną piwnice oraz schody zewnętrzne prowadzące do kondygnacji piwnicznej. W środku położone zostaną nowe posadzki oraz powstanie nowy układ ścian działowych. Do najważniejszych zmian zewnętrznych należy naprawa i remont elewacji oraz pokrycie dachu blachą miedzianą. Nad brzegiem stawu powstaną przylegające do domku tarasy o powierzchni 480 m2. Będą miejscem wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, oglądanych z przeciwnego brzegu stawu, gdzie na nabrzeżu zaplanowano budowę plenerowej widowni. Domek administratora po rewitalizacji będzie pełnił funkcje kulturalne oraz gastronomiczne. Wewnątrz planuje się umieszczenie m.in. kiosku multimedialnego i gablot ekspozycyjnych. Budynek zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Więcej informacji o adaptacji domu administratora można znaleźć w artykule na gminnej stronie www.

Rewitalizacja trzech mniejszych parków

Oprócz parku Czartoryskiej środki z uzyskanej puli 14 mln złotych na projekt „Zielony Radzymin” będą również przeznaczone na sfinansowanie rewitalizacji parków miejskich na pl. Wolności oraz pl. Kościuszki w centrum Radzymina oraz adaptację dawnego cmentarza ewangelickiego przy ulicy Polnej na cele parkowe. Projektowanie odnawianych parków w śródmieściu będzie skoordynowane z planowanym przez Gminę Radzymin na rok 2018 konkursem urbanistycznym na nowe zagospodarowanie centrum Radzymina. Obecnie gmina Radzymin planuje harmonogram inwestycji.

Zgodnie z listą projektów wybranych do dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozyskana kwota blisko 14 mln dała Radzyminowi czwarte miejsce w Polsce wśród 56 miast, które otrzymały dofinansowanie. Wyższe kwoty dotacji uzyskały jedynie: Warszawa (21 mln zł), Jaworzno (ponad 20 mln zł) oraz Władysławowo (ponad 16 mln zł).

Pełną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach działań „Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / Rozwój zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych” można sprawdzić na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło: Urząd Miasta Radzymin

Komentarze