Gmina Radzymin wprowadza dofinansowanie do opieki dla najmłodszych

Gmina Radzymin wprowadza dofinansowanie do opieki dla najmłodszych, fot: fotolia.com

Od 1 września 2017 r. rodzice najmłodszych dzieci, mieszkający w Gminie Radzymin, będą mogli otrzymać dofinansowanie od 300 do 500 zł miesięcznie do kosztów opieki żłobkowej lub niani w postaci Bonu Malucha. Warunkiem otrzymania świadczenia jest posiadanie Radzymińskiej Karty Mieszkańca i płacenie podatków w Gminie Radzymin.

Gmina Radzymin od 1 września wprowadzi dofinansowanie do opieki żłobkowej nad najmłodszymi dziećmi. Radzymińskie świadczenie nosi nazwę „Bon Malucha” i ma wypełnić lukę w wsparciu rodzin z małymi dziećmi, dla których kończą się urlopy rodzicielskie, a których dzieci nie weszły jeszcze w wiek przedszkolny.

Bon Malucha to nasza propozycja dla młodych rodzin, które wybrały Gminę Radzymin na swoje miejsce do życia, a nie mają wsparcia ze strony dziadków w wychowaniu małych dzieci. W ciągu ostatnich dwóch lat praktycznie rozwiązaliśmy problem dostępności miejsc w przedszkolach w naszej gminie, a teraz chcemy pomóc rodzicom najmłodszych radzyminiaków poprzez dofinansowanie do kosztów opieki w żłobkach, klubach dziecięcych, przez dziennych opiekunów lubi nianie – mówi Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzymina. Wierzę, że tego typu działania  przynoszą gminie długofalowy rozwój, integrują naszą społeczność i zachęcają do płacenia podatków w miejscu zamieszkania.

Wnioski o Bon Malucha będą mogli składać posiadacze Radzymińskiej Karty Mieszkańca, którą mogą otrzymać osoby zamieszkałe w Gminie Radzymin i płacące tu podatki. Świadczenie „Bon Malucha” ma przysługiwać rodzinom, które mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku od 13 miesiąca do 3 lat i korzystają z usług żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna lub niani na podstawie odpowiedniej umowy. Wysokość Bonu Malucha wyniesie miesięcznie
–        300,00 zł w przypadku, gdy rodzice mają na utrzymaniu jedno dziecko;
–        400,00 zł w przypadku, gdy rodzice mają na utrzymaniu dwoje dziecko;
–        500,00 zł w przypadku, gdy rodzice mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci.

Wśród podobnych świadczeń w innych samorządach Bon Malucha wyróżnia brak kryterium dochodowego – o dofinansowanie można wystąpić bez ograniczeń w postaci maksymalnego dochodu na członka rodziny. Jedynym warunkiem jest zamieszkanie w Gminie Radzymin i odprowadzanie tu podatku, oraz udokumentowane koszty opieki. Stosowne wnioski już wkrótce będzie można składać w Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie.

Pomagamy młodym rodzinom w opiece nad dziećmi, w powrocie rodziców na rynek pracy i jednocześnie obwarowujemy Bon Malucha w taki sposób, aby środki mogły być przeznaczone wyłącznie na dzieci. Dofinansowanie będzie stanowić nawet połowę kosztów żłobka. Jeśli nasz program zadziała, być może korzystnym efektem ubocznym będzie powstanie większej ilości prywatnych żłobków na terenie gminy, bo ludzi będzie stać na skorzystanie z ich usług – dodaje Burmistrz Chaciński.

W założeniach Bon Malucha jest jedną z zachęt, która ma skłonić młode rodziny, osiedlające się w Gminie Radzymin, aby tu zacząć płacić podatki i na dobre się zadomowić. Dlatego został włączony w zakres korzyści powiązanych z wprowadzoną niedawno Radzymińską Kartą Mieszkańca, której celem jest właśnie kreowanie tożsamości lokalnej i integracja społeczności.

Szczegółowe zasady przyznawania Bonu Malucha określa regulamin uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Radzyminie nr 431/XXXVIII/2017 z dn. 22.06.2017.

Źródło: Urząd Gminy Radzymin