Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce uzyskała dofinansowanie

Dokumenty, raport, książki, fot: pixabay.com

W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Kierunek interwencji 4.1. na realizację zadania pn. „Biblioteka Społeczna”, Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

W ramach zadania planowane są inicjatywy wzmacniające kulturotwórczą funkcję biblioteki i aktywizujące społeczność lokalną, szkolenia pracowników biblioteki z diagnozowania potrzeb społeczności lokalnej w celu stworzenia nowego standardu usług świadczonych przez bibliotekę. W ramach inicjatyw zrealizowany zostanie spektakl Teatr Cieni, warsztaty międzypokoleniowe, rajd rowerowy z potańcówką, bajka kukiełkowa, nagrany podcast oraz przeprowadzony konkurs na inicjatywy lokalne. W konkursie zostaną wybrane maks. 3 inicjatywy, sfinansowane przez Bibliotekę, które mieszkańcy zrealizują samodzielnie przy wsparciu pracowników Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu; źródło: dabrowka.net.pl