Gość Aurelii Sobczak – Elżbieta Radwan i Małgorzata Izdebska

Gościem Aurelii Sobczak były: Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina oraz Małgorzata Izdebska, sekretarz gminy.

Tematem rozmowy były zmiany w gospodarce odpadami w Wołominie związane z ustawą śmieciową.