Gość Aurelii Sobczak – Hanna Skrzypczak

Gość Aurelii Sobczak – Hanna Skrzypczak, naczelnik wydziału Edukacji i Kultury, Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Tematem rozmowy była 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida oraz zaplanowane z tej okazji wydarzenia w powiecie wołomińskim.