1 kwietnia 2021 r. Katarzyna Rostek została powołana na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Kobyłka. Nowa Wiceburmistrz jest specjalistką w zakresie pomocy społecznej. W Urzędzie Miasta Kobyłka będzie odpowiedzialna m.in. za sferę oświaty, sportu i spraw społecznych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt, pozyskiwania funduszy oraz za Wydział Gospodarczy.