Gość Aurelii Sobczak – Paweł Bednarczyk, burmistrz Tłuszcza

Tematem rozmowy był m.in. remont budynku PKP w Jarzębiej Łące, w którym będzie mieściła się biblioteka oraz budowa wiaduktu nad torami w Tłuszczu.

Wywiad został zarejestrowany w dniu 10 marca.

Sukces filmu o Tłuszczu „Siewba” we Włoszech: