Gość Marka Chrzanowskiego – Jacek Orych

Gościem Marka Chrzanowskiego był Jacek Orych, burmistrz Marek, kandydat w Wyborach Samorządowych 2024.