Inspektor sanitarny przebadał wodę w zielonkowskich gliniankach

Zielonkowskie Glinianki

W połowie czerwca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie skontrolował i ocenił bieżącą jakość wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli „Glinianki” Zielonka.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli, oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole kontroli sporządzonego w dniu 13 czerwca i na podstawie uzyskanych wyników badań wody z dnia 19 czerwca, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie stwierdził przydatność wody do kąpieli.

Przypomina się jednocześnie, że nie należy korzystać z kąpieli w czasie silnych zakwitów glonów ze względu na możliwość wystąpienia ujemnych skutków zdrowotnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołominie przy ulicy Legionów 78.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wołominie