Jak prawidłowo rozpalać w kominku lub piecu?

Komin, fot Pixabay

Wielkimi krokami zbliża się sezon grzewczy, a wraz z nim konieczność opalania w piecach i kominkach. Jak robić to prawidłowo, by nie szkodzić, a jednocześnie ograniczać dymienie?

Prawidłowe rozpalanie należy rozpocząć od ułożenia palona, od najgrubszych (na dole) do najcieńszych (na górze). Ważne, by poszczególne warstwy układać przeciwstawnie. Podpałkę należy ułożyć na górze, na najcieńszych elementach drewna. Najlepiej wykonaną z materiału biologicznego (np. wełna drzewna nasączona woskiem). Podpalamy i gotowe. Piec, czy kominek to nie śmietnik, nie spalaj impregnowanego, malowanego drewna, ani żadnych innych odpadów.

Ważne daty z uchwały antysmogowej:

  • od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE)
  • od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach: mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm, paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),
  • od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
  • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.