Jak radzimy sobie z koronawirusem?

Personel medyczny ostrołęckiego szpitala fot. Archiwum UMWM

W Warszawie i aglomeracji warszawskiej do tej pory odnotowano ponad 1800 przypadków zakażeń koronawirusem . Ryzyko zachorowania wciąż istnieje, a najbardziej narażony jest personel medyczny, który codziennie stawia czoła zagrożeniu. Epidemia sprawiła, że konieczne były zakupy dużych ilości odzieży ochronnej czy płynu do dezynfekcji. Pomogły fundusze unijne, dzięki którym samorząd województwa przekazał do warszawskich i okołowarszawskich 2,2 mln środków ochrony i sprzęt medyczny.

Walka z niewidzialnym wrogiem, czyli wirusem, do momentu wynalezienia skutecznego leku to przede wszystkim zminimalizowanie jego transmisji. Aby odnieść sukces, potrzebne są środki – zarówno bezpieczeństwa, jak i finansowe.

Jak podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, największym wsparciem były środki unijne. – Bardzo szybko sięgnęliśmy po unijną pomoc na walkę z epidemią. Dzięki temu w najtrudniejszym momencie pilnie zabezpieczyliśmy personel medyczny w środki ochronne, a szpitale w sprzęt ratujący życie.

Przez cały czas epidemii samorząd Mazowsza doposażał szpitale i stacje pogotowia ratunkowego w aparaturę medyczną oraz środki ochrony osobistej. Zakupy były możliwe, dzięki wsparciu z Unii Europejskiej. Wartość unijnego projektu na walkę z COVID-19 to 150 mln zł. Środki zaangażowano już prawie w całości.

2,2 mln środków ochronnych

W pierwszej kolejności trzeba było zabezpieczyć tych, którzy walczą o nasze zdrowie i życie. Lista zakupów samorządu województwa była długa. Znalazły się na niej m.in. mobilne aparaty RTG, tomografy, respiratory, łóżka do intensywnej terapii, systemy do bezdotykowego pomiaru temperatury, ale też maski, gogle, przyłbice, kombinezony, płyny do dezynfekcji. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, Agnieszka Kujawska-Misiąg podkreśla, że sprzęt pozwala na szybką izolację osób zakażonych. – Dzięki cyklerowi czas oczekiwania na wynik PCR to około 5 godzin, a dzięki przyłóżkowemu RTG pacjent nie wędruje przez szpital na badania. Otrzymane respiratory to szansa na życie ciężko chorych, a urządzenia do dekontaminacji pozwalają bezpiecznie przyjmować kolejnych pacjentów.

W sumie do placówek stołecznych i z aglomeracji warszawskiej trafiło ponad 2,2 mln środków ochrony osobistej, w tym niemal 895 tys. masek, ponad 96 tys. kombinezonów, 1,1 mln rękawiczek, 34,6 tys. fartuchów, 17 tys. gogli, prawie 150 tys. litrów płynów do dezynfekcji i blisko 19 tys. przyłbic.

Sprzęt ratujący życie

Respirator fot. Wojewódzkie Szpital Zakaźny w Warszawie

Samorząd Mazowsza zakupił także niezbędny w walce z koronawirusem sprzęt medyczny. Wsparcie dla stołecznych i podwarszawskich szpitali to w sumie 310 pulsoksymetrów, 220 termometrów, 192 aparatów do mierzenia ciśnienia, 120 reduktory do butli z tlenem, 100 stetoskopów, 88 kardiomonitorów, 50 łóżek OIT, 46 urządzeń do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania, 12 podstawowych respiratorów stacjonarnych, 12 centrali monitorujących, 6 mobilnych RTG, 4 podstawowe respiratory mobilne, 4 aparaty EKMO i chłodnia farmaceutyczna wyposażona w chłodnice wentylatorowe, a także systemy do bezdotykowego pomiaru temperatury. – Do tej pory pomiar ciepłoty pacjentom mierzyliśmy ręcznie, co angażowało wiele osób. Pomagali nam przy tym studenci. Nowoczesne urządzenia do pomiaru temperatury pozwolą nam kontrolować sytuację bez angażowania personelu – zauważa Jarosław Rosłon, dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Doposażone zostały m.in. Szpital Zakaźny i Szpital Bródnowski w Warszawie, Międzyleski Szpital Specjalistyczny, szpital w Dziekanowie Leśnym, Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. (Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie), Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, otwockie placówki – Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. (Szpital im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie), wojewódzkie szpitale w Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie, a także szpitale powiatowe, zakłady opieki zdrowotnej, centra medyczne oraz stacje pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Busy i ambulanse dla stacji pogotowia

fot. SPZOZ w Warszawie

Stacje pogotowia w Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie otrzymały specjalne busy do przewozu osób zakażonych, niewymagających wsparcia ratowników medycznych. Pojazdy zapewniają maksimum bezpieczeństwa zarówno kierowcy, jak i pacjentom. Wyposażone są w osłonę kierowcy, oddzielającą przedział pasażerski oraz w łatwo zmywalną tapicerkę. Dla warszawskiego „Meditransu” samorząd zakupił również ambulans typu C.

Utworzone w urzędzie marszałkowskim specjalne zespoły zakupowe codziennie dokonywały zakupów niezbędnego sprzętu i asortymentu. Ten następnie na bieżąco przekazywany był do szpitali z listy placówek będących w podwyższonej gotowości. Nad ich odpowiednim rozdysponowaniem oraz kierowaniem tam, gdzie były w danej chwili najbardziej potrzebne, pracował powołany przez marszałka województwa specjalny zespół. W jego skład weszli przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, wojewody mazowieckiego oraz eksperci – konsultanci wojewódzcy.

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, z tego 124,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Mazowsze jako pierwsze województwo w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.