Jestem z Mazowsza – rusza konkurs

Jestem z Mazowsza - rusza konkurs, ilustracja: mazovia.pl

Praca plastyczna, fraszka lub esej – takie zadania czekają na uczniów w konkursie samorządu województwa „Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”. Prace można przesyłać do 30 kwietnia br. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Temat przewodni konkursu ma poszerzyć wiedzę młodego pokolenia o historii, kulturze, tradycjach czy przyrodzie zarówno ich małych ojczyzn, jak i całego regionu. Ma również rozwijać i promować talenty artystyczne. Co trzeba zrobić by wziąć w nim udział? Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej lub literackiej – fraszki lub eseju. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik: – Jesteśmy mazowiecką wspólnotą, najdynamiczniej rozwijającym się regionem w Polsce. Łączy nas nie tylko terytorium, ale też kultura, tradycje, wartości, więzi społeczne czy gospodarcze. Łączy nas wspólna praca na rzecz Mazowsza – miejsca, w którym żyjemy, które daje poczucie bezpieczeństwa i przynależności, kształtuje nas i uczy troski o dobro wspólne. Mamy wiele powodów do dumy. Chcemy je zobaczyć oczami dzieci i młodzieży.

Twórczo o Mazowszu
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mieszkający i uczący się na Mazowszu. Uczniowie szkół podstawowych w klasach I-III mają za zadanie przygotować pracę plastyczną (format A3, techniką płaską np. rysunek, grafika, malarstwo). Z fraszką zmierzy się młodzież klas IV-VI szkół podstawowych, zaś uczniowie szkół podstawowych w klasach VII-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych napiszą esej (maksymalnie 4 strony maszynopisu). Każdy uczeń może przesłać tylko jedną pracę. Co ważne, musi być to praca własna, oryginalna, wcześniej nienagradzana oraz niepublikowana.

Nagrody
Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe lub finansowe.

Praca plastyczna

(uczniowie klas I-III szkół podstawowych)

 

Praca literacka – fraszka

(uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych)

Praca literacka – esej

uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII)

Praca literacka – esej

uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

I miejsce: nagroda o wartości do 760 zł

II miejsce: nagroda o wartości do 650 zł

III miejsce: nagroda o wartości do 500 zł

 

I miejsce: 1000 zł

II miejsce: 800 zł

III miejsce: 500 zł

 

I miejsce: 2000 zł

II miejsce: 1500 zł

III miejsce: 1000 zł

 

I miejsce: 2000 zł

II miejsce: 1500 zł

miejsce: 1000 zł

 

Jak wziąć udział w konkursie?
Pracę plastyczną lub literacką wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”.

W przypadku prac literackich – fraszki i eseju dopuszczalne jest również przesłanie dokumentów na adres e-mail: konkurs.jestemzMazowsza@mazovia.pl w tytule wiadomości wpisując „Konkurs – Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”. Prace można nadsyłać do 30 kwietnia br.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.mazovia.pl w zakładce Konkursy/Szkolenia.