Kamienice Briggsów w Markach – nowy przetarg

Kamienice Briggsów w Markach, fot: UM Marki

Zakład Usług Komunalnych znów szuka wykonawcy prac przy zabytkowych obiektach.

W marcu informowaliśmy, że marecki samorząd odstąpił od umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą remontu i przebudowy ośmiu kamienic Briggsów. Jednym z głównych powodów było znaczne opóźnienie realizacji inwestycji względem harmonogramu (i to pomimo wydłużenia czasu). 26 kwietnia Zakład Usług Komunalnych ogłosił kolejny przetarg. Zamówienie obejmuje remont pięciu kamienic (Aleja Piłsudskiego 35,37, 39, 43, 86) oraz wykonanie konstrukcji i pokrycia dachowego w budynku nr 76.

Zadaniem przyszłego wykonawcy będą: remont i izolacja ścian piwnicznych, remont elewacji, doposażenie budynków w elementy instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz wymiana tych okien i drzwi zewnętrznych, które są niezgodne z projektem uzgodnionym z biurem konserwatora zabytków.

Termin składania ofert mija 12 maja. O wyborze wykonawcy zdecydują trzy kryteria: cena, termin wykonania oraz okres gwarancji (min. 36 miesięcy – maksimum – 60 miesięcy). Roboty muszą być wykonane najpóźniej do końca października tego roku.

Kamienice Briggsów to jedna z najcenniejszych pamiątek historycznych miasta. Powstały z inicjatywy brytyjskich przemysłowców, którzy wybudowali w Markach fabrykę przędzalniczą. Zamieszkiwali je pracownicy zakładu. Obecnie stanowią one mienie komunalne.

Źródło UM Marki