Kobyłka rozbudowuje sieć ścieżek rowerowych

Ścieżka rowerowa, fot: fotolia

W zeszłym tygodniu Miasto Kobyłka zawarło umowę na przebudowę ulicy 11 listopada polegającą na budowie chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym wraz z wykonaniem odwodnienia i nakładką asfaltową.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Do końca września w Kobyłce powstanie kolejne pół kilometra nowej ścieżki rowerowej. Wykonawcą inwestycji jest firma Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych z Wołomina. Łączny koszt to 1 940 402,32 zł.

Ulica 11 listopada w Kobyłce, fot: kobylka.pl

źródło: kobylka.pl