Kolejne dofinansowanie dla OSP w Zawadach

Kolejne dofinansowanie dla OSP w Zawadach, fot: radzymin.pl

Kolejne dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie trafiło do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach.

Tym razem, prezes OSP – pan Kazimierz Wielocha i prezes Zarządu WFOŚiGW – pan Marek Ryszka podpisali umowę na dofinansowanie „Termoizolacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach”. Kwota dotacji to 30.000 zł.

Przypomnijmy, że na początku września br. OSP Zawady otrzymało już dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie na:
✔️ zakup sprzętu oraz umundurowania do ćwiczeń dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz działań ratowniczo-gaśniczych w – kwota dofinansowania: 15.000 zł;
✔️ zakup agregatu prądotwórczego do działań ratowniczo-gaśniczych – kwota dofinansowania – 20.000 zł.