Kolejne dziuple samochodowe rozbite

Podczas wspólnej akcji, w której wzięło udział ponad 200 policjantów stołecznego garnizonu, 21 biegłych i specjalistów ze Straży Granicznej, 4 funkcjonariuszy z policyjnych laboratoriów kryminalistycznych oraz 27 inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, zabezpieczono 27 pojazdów skradzionych w Polsce i na terenie Europy, a także wiele części samochodowych, ponad 3 kg środków odurzających i substancji psychotropowych oraz maszynę do produkcji papierosów. W ciągu pięciu dni skontrolowano ponad 70 adresów.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Samochodową KSP już od dłuższego czasu otrzymywali informacje, że większość samochodów kradzionych na terenie Warszawy trafia w ręce 42-letniego mieszkańca powiatu wołomińskiego lub osób z nim współpracujących. Nadzór nad sprawą przejęła Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga, która na podstawie materiałów zgromadzonych przez stołecznych policjantów wszczęła dochodzenie w kierunku paserstwa części samochodowych pochodzących z kradzieży (tj. art. 291 § 1 kk) i tym samym wystawiła nakazy przeszukań.

W ramach prowadzonych działań skontrolowano posesje m.in. na terenie powiatów: wyszkowskiego, węgrowskiego, żyrardowskiego i garwolińskiego. Podejrzewano, że mogą tam być przechowywane kradzione części samochodowe, jak również zalegalizowane auta pochodzące z przestępstwa, których sprzedaż oferowano poprzez ogłoszenia i portale internetowe.

Ścisła współpraca funkcjonariuszy służb mundurowych, biegłych i inspektorów ochrony środowiska

Wielkość sprawy oraz niezliczona ilość adresów sprawdzanych przez mundurowych, a także zatrzymanych i zabezpieczonych części samochodowych oraz całych pojazdów (które należało zweryfikować pod kątem legalności) wymagało udziału znacznej ilości zarówno policjantów, jak i biegłych oraz inspektorów ochronny środowiska.

Skala przedsięwzięcia spowodowała, że w działaniach (realizowanych przez 5 dni, tj. od 27 do 31 lipca 2020 r.) wzięło udział 190 policjantów pionu kryminalnego stołecznej komendy oraz podległych jej komend rejonowych i powiatowych, a także 21 biegłych i specjalistów z 4 oddziałów Straży Granicznej, Laboratorium Kryminalistycznego SG i Komendy Głównej Straży Granicznej, 4 biegłych z Laboratorium Kryminalistycznego KSP i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz 27 inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Urzędnicy przeprowadzili kontrole w zakresie swoich kompetencji, czyli pod kątem ujawnienia przypadków zanieczyszczenia środowiska, nielegalnego demontażu pojazdów lub gospodarowania odpadami niezgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska. Dodatkowo w działaniach brało udział 44 umundurowanych funkcjonariuszy z OPP w Warszawie, którzy zabezpieczali miejsca, gdzie prowadzono czynności procesowe oraz gwarantowali szybkie przemieszczanie się biegłych.

Kolejne dziuple samochodowe rozbite, fot: policja.pl

Działania w powiecie wołomińskim

Na posesji należącej do 42-latka, jak i w innych lokalizacjach z nim związanych, ujawniono i zabezpieczono ponad 1100 części samochodowych w tym: skrzyń biegów i silników, z których większość posiadała usunięte lub zatarte oznaczenia identyfikacyjne. Części te zostaną poddane szczegółowym badaniom z zakresu mechanoskopii. W 36 przypadkach biegłym ze Straży Granicznej udało się odnaleźć oznaczenia, pozwalające na ustalenie numerów VIN pojazdów, które były zamontowane pierwotnie przez producenta. Ustalono, że wszystkie te elementy pochodzą z samochodów produkcji japońskiej skradzionych na terenie Polski, Austrii i Niemiec. Wartość zabezpieczonych części oszacowano na ponad 3,5 miliona złotych.

W innym miejscu, ale również powiązanym z mieszkańcem powiatu wołomińskiego, policjanci ujawnili motocykl marki Honda skradziony kilka dni wcześniej w okolicach Wołomina. Zweryfikowano również legalność posiadania przez niego innych samochodów: Toyoty RAV4, Lexusa RX, Toyoty Yaris oraz dwóch Toyot Prius. We wszystkich tych pojazdach biegli poddali w wątpliwość oryginalność elementów z danymi identyfikacyjnymi pojazdów, co stawia pod znakiem zapytania legalny sposób nabycia aut.

Ponadto na 5 posesjach inspektorzy z mazowieckiego WIOŚ stwierdzili naruszenie przepisów ochrony środowiska w zakresie nielegalnego postępowania z zebranymi lub wytworzonymi odpadami, w tym zanieczyszczenie gruntu substancjami ropochodnymi. Wobec właścicieli zostaną podjęte czynności administracyjne zmierzające m.in. do nakazania usunięcia odpadów, rekultywacji gleby oraz będą wszczęte postępowania karne z art. 182 i 183 kk. Czyny te są zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności oraz administracyjną karą pieniężną w wysokości do 1 000 000 zł.

Podejrzany 42-latek został zatrzymany 31 lipca 2020 r., a następnego dnia prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga przedstawił mu 36 zarzutów paserstwa części samochodowych i zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci: policyjnego dozoru raz w tygodniu, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w kwocie 50 tysięcy złotych. Wartość samochodów zabezpieczonych z podejrzeniem przerobienia oznaczeń wynosi 410 000 zł.

Czynności prowadzone równolegle w ponad 70 miejscach pozwoliły na zatrzymanie i zabezpieczenie procesowe 27 pojazdów, w tym: lawet, kamperów, przyczep, samochodów osobowych, naczep ciągników siodłowych i ciągników siodłowych oraz 2 łodzi motorowych.
Praca służb w powiecie piaseczyńskim i legionowskim

Na jednej z posesji ujawniono 3 pojazdy typu kamper oraz łódź motorową, które po ustaleniach biegłych ze Straży Granicznej okazały się skradzione z terenu Szwecji i Austrii.

Stołeczni policjanci zlikwidowali na terenie podległym KPP w Legionowie trzy dziuple samochodowe, w których ujawniono pojazdy marki: BMW 520, Renault Master, Volvo XC90, Renault Talisman, Volkswagen Caravelle, a także ciągnik Renault oraz naczepę typu chłodnia. Do sprawy zatrzymano 2 osoby, którym przedstawiono zarzuty paserstwa dwóch skradzionych samochodów.

Kolejne dziuple samochodowe rozbite, fot: policja.pl

Zatrzymania na terenie powiatu mińskiego

W tym powiecie w ręce stołecznych funkcjonariuszy wpadł 44-letni mężczyzna podejrzany o paserstwo samochodów marki Mercedes i Volvo XC90 oraz lawety – ostatnie dwa pojazdy posiadały przerobione oznaczenia identyfikacyjne. Poza tym zabezpieczono 40 części różnego rodzaju (np. sterowniki, fotele), które zostaną poddane specjalistycznym badaniom. Wobec zatrzymanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono pieniądze w kwocie 34 800 zł.

Kolejną zatrzymaną osobą jest 37-letni mężczyzna. W bagażniku jego samochodu marki BMW policjanci ujawnili ponad 3 kilogramy narkotyków i substancji psychotropowych (tj.: marihuana, amfetamina, metamfetamina, mefedron i inne). Mężczyzna, decyzją sądu, najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Natomiast w Sulejówku policjanci ujawnili części z innego kradzionego samochodu, tym razem marki Audi.

Policyjne czynności na terenie powiatu piaseczyńskiego i warszawskiego zachodniego

W trakcie kontroli posesji w okolicach Piaseczna zabezpieczono samochód BMW 750 ze zmienionymi oznaczeniami identyfikacyjnym. Natomiast na innej posesji w tym samym rejonie ujawniono części samochodowe pochodzące z pojazdów skradzionych w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Policyjne przeszukania w powiecie warszawsko zachodnim zaowocowały zabezpieczeniem kolejnych kradzionych pojazdów, w tym: łodzi Sea Doo, Toyoty Auris oraz Peugeota Boxera, który miał oznaczenia identyfikacyjne od Citroena Jumpera – w jego przestrzeni bagażowej funkcjonariusze ujawnili maszynę do produkcji papierosów.

Kolejne zatrzymania

Za paserstwo kilkudziesięciu części samochodowych różnych marek oraz samochodów: Lexus RC 350, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Jeep Wrangler, Hyundai i30 odpowiedzą osoby, od których te pojazdy i części zostały zabezpieczone. Łączna szacunkowa ich wartość to 2 068 550 zł.

Kolejne dziuple samochodowe rozbite, fot: policja.pl

Naruszenie przepisów o ochronie środowiska

W 13 miejscach, z 70 skontrolowanych adresów, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdzili naruszenia przepisów ochrony środowiska w zakresie nielegalnego postępowania z zebranymi lub wytworzonymi odpadami, w tym zanieczyszczenie gruntu substancjami ropochodnymi.

– W wyniku wspólnych działań inspektorzy ochrony środowiska ujawnili zbieranie i magazynowanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz nielegalne przetwarzanie termiczne wytworzonych w wyniku przestępczej działalności odpadów. Ponadto stwierdzono szereg uchybień formalnych polegających na nieprowadzeniu wymaganej prawem ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej gospodarowania odpadami oraz nie uzyskaniu przez kontrolowanych przedsiębiorców wymaganego wpisu do „Bazy danych odpadowych” – relacjonował Naczelnik Wydziału Inspekcji WIOŚ w Warszawie Krzysztof Gołębiewski.

Wobec właścicieli posesji, na których ujawniono nieprawidłowości, będą podjęte czynności administracyjne i karne zgodnie z art. 182 i 183 kk.

Wspomniane sprawy będą prowadzone w jednostkach Policji właściwych terytorialnie dla miejsca ujawnienia skradzionych części i pojazdów.