Kolejne środki zewnętrzne płyną do Wołomina

Kolejne środki zewnętrzne płyną do Wołomina, fot: wolomin.org

Gmina Wołomin pozyskała ponad 187 tys. zł dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego na realizację 7 projektów.

Za otrzymane środki zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt do ratownictwa dla OSP w Wołominie i OSP w Zagościńcu, strażnica OSP w Wołominie zostanie wyremontowana, powstaną nowe i zostaną zrewitalizowane już istniejące tereny zieleni w gminie. W sołectwie Leśniakowizna powstanie siłownia plenerowa, a w Majdanie oświetlenie, które poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

Dodatkowo zostanie przygotowana kampania pod hasłem „Tworzymy Atmosferę Wołomina”, aby przypomnieć wszystkim dobre praktyki w zakresie ochrony powietrza. Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych to efekt zaangażowania pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Wspomniane środki zostaną przeznaczone na realizację projektów:
1. Zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego, pożarowego, kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka – OSP w Wołominie
Dofinansowanie: 19 600 zł

2. Zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego, pożarowego, kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka – OSP w Zagościńcu.
Dofinansowanie: 19 980 zł

3. Remont strażnicy OSP w Wołominie
Dofinansowanie: 25 000 zł

4. Tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych, zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany cieplnej oraz lokalnej jakości powietrza w Gminie Wołomin.
Dofinansowanie: 50 000 zł

5. Przeprowadzenie dwóch różnych akcji informacyjno-edukacyjnych z zakresu ochrony powietrza w Gminie Wołomin
Dofinansowanie: 52 511 zł

6. „Budowa siłowni plenerowej w sołectwie Leśniakowizna”
Dofinansowanie: 10 000 zł

7. „Budowa oświetlenia w sołectwie Majdan”
Dofinansowanie: 10 000 zł