Kolejny termin odbioru azbestu w Radzyminie

461
Azbest, fot: ronstik/fotolia.com

Dzięki  współpracy Gminy Radzymin ze Starostwem Powiatowym w Wołominie, w miesiącach wrzesień-październik możliwy będzie odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radzymin.

Osoby zainteresowane odbiorem  azbestu, powinny złożyć wniosek o jego usunięcie w terminie do końca sierpnia 2020 r. (o kwalifikacji wniosku decydować będzie kolejność zgłoszeń).

Właścicieli nieruchomości, którzy zdemontowali pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planują demontaż pokrycia dachowego w najbliższym czasie, zapraszamy do składania wniosków bezpośrednio w Referacie Gospodarki Odpadami UMiG Radzymin, budynek B ul. Komunalna 2 w Radzyminie lub w Biurze Obsługi Interesanta w bud. A tutejszego urzędu przy pl. T. Kościuszki 2 w Radzyminie, w godz. pracy urzędu, tj. pn. 10:00 – 19:00, wt.-czw. 8:00 – 16:00, pt. 8:00 – 15:00.

Wzór wniosku znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radzymin w zakładce „O Gminie – Odbiór odpadów – Azbest.”

Komentarze