Konkurs na udzielenie dotacji dla klubów sportowych z Ząbek

Sport, piłki, fot: pixabay.com

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza konkurs na udzielenie dotacji dla klubów sportowych.

Celem wspierania rozwoju sportu przez Miasto Ząbki jest tworzenie warunków sprzyjających uprawianiu sportu, polepszeniu kondycji fizycznej jego mieszkańców, zaktywizowanie ich do różnych form aktywności ruchowej oraz stwarzanie warunków do udziału w rywalizacji sportowej, rozgrywkach, zawodach i turniejach.

Zasady i warunki przyznawania dotacji:
– Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są działające na terenie Miasta Ząbki kluby sportowe
– Kluby ubiegające się o dotację powinny złożyć w określonym terminie poprawnie wypełniony wniosek
– Miasto Ząbki przeznaczyło na udzielenie dotacji w niniejszym konkursie łączną kwotę 230 000 zł

Składanie wniosków
Kompletny wniosek należy złożyć do dnia 12 lutego, do godziny 15.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta Ząbki LINK.