Konsultacje planu zagospodarowania planu przestrzennego dla Duczek

Miejscowy plan zagospodarowania; źródło: wolomin.org

Do 14 grudnia można ponownie zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Duczek w gminie Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu można przesyłać do 31 grudnia br.

Projekt planu jest dostępny w siedzibie UM w Wołominie, w czasie pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się 6 grudnia (poniedziałek) o godz. 17.00 online na platformie Microsoft Teams.