Która gmina najlepsza? Ranking mazowieckich gmin

Która gmina najlepsza? Ranking mazowieckich gmin, fot: mazovia.pl

Pierwsza edycja Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego za nami. Znamy już najlepsze gminy na Mazowszu pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Ząbki na drugim miejscu w kategorii gminy miejskie.

Ranking gmin przygotowuje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wspólnie z Urzędem Statystycznym w Warszawie. W gali przedstawiającej mazowieckie wyniki uczestniczył marszałek Adam Struzik, który objął wydarzenie patronatem honorowym.

Ranking dostarcza cenne informacje na temat sytuacji w województwie mazowieckim. Promuje najlepsze gminy i motywuje samorządy lokalne do zdrowej konkurencji i do jeszcze większej aktywności na rzecz rozwoju.

Laureaci Rankingu Gmin 2021

W kategorii gminy wiejskie
– Michałowice
– Lesznowola
– Nadarzyn
– Stare Babice
– Nieporęt

W kategorii gminy miejsko-wiejskie
– Ożarów Mazowiecki
– Grodzisk Mazowiecki
– Piaseczno
– Konstancin-Jeziorna
– Halinów

W kategorii gmin miejskich
– Podkowa Leśna
– Ząbki
– Legionowo
– Pruszków
– Józefów

Liderem I edycji gmin województwa mazowieckiego 2021 zostało miasto Podkowa Leśna. O nowych perspektywach rozwoju gmina na Mazowszu mówił marszałek Adam Struzik.

– Zaczyna się nowy etap realizacji polityki rozwoju, wyznaczany ramami programowania budżetu UE. Jesteśmy przed ostatnim, decydującym etapem przygotowania Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027, który będzie stanowił zasadniczy instrument finansowania rozwoju w nadchodzących latach – powiedział marszałek Adam Struzik. – Mówiąc o rozwoju regionalnym nie można patrzeć tylko z perspektywy województwa. Najważniejsze wyzwania, potrzeby inwestycyjne czy szanse identyfikowane są na poziomie lokalnym, blisko mieszkańców. Bez rozwoju gmin nie można mówić o rozwoju naszego regionu – podkreślił marszałek.

Etap przygotowania programu regionalnego na obecny okres programowania dobiega końca. W 2022 r. ruszą pierwsze nabory wniosków.

– Liczymy, że pojawią się ambitne projekty, że samorządy gmin nadal będą aktywnie identyfikować i zgłaszać przedsięwzięcia – dodał marszałek Adam Struzik. – Pamiętajmy, że to zrealizowane projekty, a nie sam program, stanowią siłę napędową rozwoju.

W nowym okresie programowania województwo występuje w dokumentach unijnych jako dwa regiony: warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny. Podział statystyczny pozwolił wynegocjować nieco lepsze warunki dla mniej zamożnej części województwa, ale też umożliwia włączenie Mazowsza regionalnego do programu Polska Wschodnia. To kolejna pula projektów i kolejna szansa rozwojowa dla mazowieckich gmin.

Duże fundusze dla Mazowsza regionalnego nie tylko z UE
Program regionalny to około 2 mld euro, z czego ok. 3/4 przypadnie dla Mazowsza regionalnego. Pamiętajmy jednak, że rozwój regionalny to nie tylko fundusze UE. Od 2019 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje własny Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, służący realizacji projektów przyczyniających się do poprawy sytuacji gospodarczo-społecznej. Instrument ten skierowany jest do gmin i powiatów posiadających niewystarczający potencjał, mających ograniczone szanse pozyskania środków na realizację pilnych potrzeb mieszkańców z innych programów pomocowych.

Jednostki samorządu terytorialnego złożyły dotychczas projekty m.in. z zakresu: infrastruktury drogowej (budowa lub przebudowa dróg powiatowych oraz gminnych), kultury (budowa bibliotek, centrów kultury, rozbudowa świetlic wiejskich), edukacji (rozbudowa szkół i przedszkoli) i innych działań (budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej, zakup karetek, wozów strażackich, rozbudowa strażnic OSP, budowa ścieżek rowerowych, budowa parków, renowacja bulwarów i wielu innych).

Według początkowych założeń, Instrument został utworzony na lata 2019–2023, przeznaczając na ten cel kwotę 230 mln zł. W miarę upływu czasu rola Instrumentu zaczęła rosnąć. Dotychczas dofinansowanie przyznano dla 327 projektów na łączną kwotę blisko 631 mln zł, w tym z zakresu:
– drogi powiatowe – ok. 70 mln zł
– drogi gminne – ok. 156,7 mln zł
– edukacja – ok.128,8 mln zł
– kultura – ok. 21 mln zł
– inne – ok. 254,5 mln zł.

Okres wdrażania Instrumentu został wydłużony do 2024 r.