Lądowisko coraz bliżej

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Już wkrótce, w połowie 2017 roku, przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Powiatowego w Wołominie powstanie nowoczesne lądowisko dla śmigłowców. Inwestycja, dofinansowana przez Unię Europejską, przyczyni się do usprawnienia ratownictwa medycznego.

Budowa lądowiska wpisuje się w koncepcję rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Lądowisko, które zostanie utworzone na tyłach szpitala, za budynkiem Stacji Dializ, pozwoli na szybki transport pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia, poszkodowanych m.in. w wypadkach komunikacyjnych.
Brak lądowisk przyszpitalnych nie sprzyja przeprowadzaniu akcji ratunkowych. Szacuje się, że aż 41% ofiar wypadków jest poddawanych leczeniu szpitalnemu po czasie dłuższym niż 3 godziny od zdarzenia. Taki stan rzeczy negatywnie wpływa na wskaźniki śmiertelności urazowej. Czas dotarcia śmigłowca ratunkowego wynosi maksymalnie 20 minut, co czyni ten środek transportu znacznie bezpieczniejszym niż karetka pogotowia, zwłaszcza na terenach znajdujących się poza dużymi aglomeracjami miejskimi. Dlatego właśnie powstanie lądowiska przy Szpitalu Powiatowym w Wołominie umożliwi udzielenie pomocy lekarskiej w nagłych wypadkach w możliwie najkrótszym czasie.
Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu, czyli 1 600 000 zł.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Wołominie