Leśnicy przeprowadzą prace pielęgnacyjne lasu w Zielonce

Leśnicy przeprowadzą prace pielęgnacyjne lasu w Zielonce, fot: zielonka.pl

Nadleśnictwo Drewnica informuje o planowanym w 2021 roku na ulicy Prostej w Zielonce cięciu pielęgnacyjnym (trzebieży późnych) w drzewostanach.

Prace wykonywane w ramach trzebieży obejmują: usuwanie drzew, które mają niekorzystny wpływ na dalszy wzrost i rozwój drzew dorodnych ze względu na istniejącą konkurencję między tymi drzewami. Po zabiegu pozostają drzewa zdrowe, które są konieczne do utrzymania odpowiedniego zapasu produkcyjnego i stopnia zwarcia oraz drzewa dziuplaste i z gniazdami otwartymi. W uzasadnionych przypadkach pozostają również drzewa martwe.

Zabieg trzebieży późnej będzie wykonany w następujących wydzieleniach: 131f – na powierzchni 3,55ha; 132i – na powierzchni 0,67 ha; 135c – na powierzchni 0,89 ha; 135f – na powierzchni 2,84 ha; 135i – na powierzchni 3,22 ha.

W okresie prowadzonych prac pielęgnacyjnych drzewostanu, wyznaczone tereny zostaną objęte zakazem wstępu i oznakowane tablicami informacyjnymi.

Leśnicy przeprowadzą prace pielęgnacyjne lasu w Zielonce, ilustracja: drewnica.warszawa.lasy.gov.pl